SkryBot
przewijanie
przewijanie

SkryBot Rozpoznawanie Mowy aktualizacja kod: 18116

Lista zmian z 2018-04-10.

Ulepszono:

   Rozpoznawanie mikrofonów USB.
   Przyśpieszono rozpoznawanie mowy o 50%

Sklep SkryBot rozpoznawanie mowy – linki do różnych wersji

Rozpoznawanie mowy języka polskiego

SkryBot do Mowy dla Każdego
Rozpoznawanie mowy dla Każdego słownictwo ogólne cena 99 zł, (odnowienie 19).
SkryBot Administracja
Rozpoznawanie mowy w administracji cena 499 zł, odnowienie 99 zł.
SkryBot Medycyna Rodzinna
Rozpoznawanie mowy w medycynie cena 499 zł, odnowienie 99 zł.
SkryBot Prawo
Rozpoznawanie mowy dla prawników i sądów, cena 499 zł, odnowienie 99 zł.

Rozpoznawanie mowy języka angielskiego

SkryBot Voice Dictate
Rozpoznawanie mowy z języka angielskiego, cena 99 zł, odnowienie 19.

Testuj rozpoznawanie mowy SkryBot przed zakupem:

Rozpoznawanie mowy języka angielskiego

Rozpoznawanie mowy SkryBot wszystkie wersje testowe demonstracyjne.

Wersja serwerowa, testowa – rozpoznawania mowy SkryBot

Rozpoznawanie mowy w język polskim i angielskim

Rozpoznawanie mowy SkryBot na serwery linux i Windows, wersja demonstracyjna.

SkryBot Rozpoznawanie Mowy nowe wersje. symbol: 17092

SkryBotAdministracyjny-2.2.8.17093
SkryBotDoMowy-2.4.8.17093
SkryBotMedycynaRodzinna-2.3.8.17093
InstalatorSkryBotPrawo-2.5.8.17093

Lista zmian z 2017-04-03. Naprawiono:

 1. Wstawianie tekstu rozpoznanej mowy do programu Dyktak.
 2. Zaktualizowano instrukcje polskie i angielskie.
 3. Dodano nowe funkcje w „edycji z nagrania” offline: dodano regulację czasu pokazywania tekstu w wierszu (patrz Edycja z nagrania oraz Konfiguracja główna: czas wiersza) oraz usunięto menu kontekstowe.
 4. Dodano nowe wideo z instrukcją obsługi z poziomu przycisku: „Pomoc”.
 5. Naprawiono błąd wstawiania tekstu gdy Dyktak nie był włączony.

SkryBot Rozpoznawanie Mowy nowe wersje. symbol: 17045

SkryBotAdministracyjny-2.2.8.17045
SkryBotDoMowy-2.4.8.17045
SkryBotMedycynaRodzinna-2.3.8.17045
InstalatorSkryBotPrawo-2.5.8.17045

Lista zmian z 2017-02-15. Naprawiono:

 1. Zamykanie i ponowne otwieranie okien „prezentacji dźwięku” i „szukania”.
 2. Kontrolę odtwarzania dźwięku w oknach „prezentacja”, „szukanie” i in.
 3. Stylizację wybranego elementu po wyszukaniu w oknie „szukania”.
 4. Pokazywanie wyniku kalibracji mikrofonu.
 5. Losowe występowanie zawieszenia programu w trakcie odtwarzania dźwięku.
 6. Raportowanie o czasie nagrywania w okienkach, zawierających kontrolkę nagrywania dźwięku.

SkryBot Rozpoznawanie Mowy w dniu 2017-01-27 ogłaszamy nowe wersje. Pierwsze w roku 2017, symbol: 17019
SkryBotAdministracyjny-2.2.8.17019
SkryBotDoMowy-2.4.8.17019
SkryBotMedycynaRodzinna-2.3.8.17019
InstalatorSkryBotPrawo-2.5.8.17019
oraz wersje bezpłatne kod: 17019

Lista zmian z 2017-01-27:

 1. Poprawiono odtwarzanie dźwięku we wszystkich oknach z kontrolką odtwarzania. Również w Szukaj i Prezentacja.
 2. Poprawiono okienko startowe.
 3. Poprawiono regulację czułości mikrofonu.
 4. Poprawiono przyciski opcji w Prezentacji i Rozpoznawaniu plików.
 5. Poprawiono klawisze skrótu w Konfiguracji.
 6. Poprawiono wizualnie serwer dekodera mowy.

SkryBot Rozpoznawanie Mowy ogłaszamy dziś nowe wersje. Ostatnie w roku 2016, symbol: 16363

SkryBotAdministracyjny-2.2.8.16363
SkryBotDoMowy-2.4.8.16363
SkryBotMedycynaRodzinna-2.3.8.16363
InstalatorSkryBotPrawo-2.5.8.16363
oraz wersje bezpłatne kod: 16344

Lista zmian:

 1. Poprawiono odtwarzanie dźwięku w różnego rodzaju oknach z kontrolką odtwarzania
 2. Wizualizacja nagrania – poprawiono większość błędów związanych z przesuwaniem widoku prezentacji audio z tekstem, dodano wsparcie dla wczytywania plików ALIGN (z wersji Skrybot serwer, w trybie odczytywania)
 3. Wyszukiwanie nagrań – poprawiono większość błędów, dodano wsparcie dla wczytywania plików ALIGN. Podwójne kliknięcie na wynik wyszukiwania odtwarza od momentu znalezienia wyniku.
 4. Poprawianie rozpoznawania – dodano większą odporność na generowanie błędów (np. blokowanie przycisków w trakcie wysyłania lub ściągania danych).

SkryBot Rozpoznawanie Mowy otrzymał dziś nowe wersje, symbol: 16339

SkryBotAdministracyjny-2.2.8.16344
SkryBotDoMowy-2.4.8.16344
SkryBotMedycynaRodzinna-2.3.8.16344
InstalatorSkryBotPrawo-2.5.8.16344
oraz wersje bezpłatne kod: 16344

Lista zmian:

 1. Nowy, znacznie dokładniejszy model PLPL-v6.0
 2. Dodano wyszukiwanie słów kluczowych w nagraniach.
 3. Dodano dokładną wizualizację nagrania z prostą edycją i nakładaniem zdekodowanego tekstu na wizualizację dźwięku.
 4. Ulepszono funkcję Poprawiania rozpoznawania.
 5. Dodano angielską instrukcję obsługi.
 6. Usunięto limit czasowy na czas nagrywania plików w dyktafonie SkryBota.
 7. Dodano możliwość dzielenia plików MP3 na mniejsze.
 8. Poprawiono stabilność dekodowania, odtwarzania oraz zamykania aplikacji.

Wprowadzono nowe modele medycyny rodzinnej w oprogramowaniu SkryBot do rozpoznawania mowy:

SkryBot Medycyna Rodzinna 499 zł, KUPUJĘ. Odnowienie 99 zł

Wersja ze słownikiem do dyktowania:

 • opisów diagnoz,
 • historii choroby,
 • badań z zakresu Medycyny Rodzinnej.

Przedłużenie licencji na kolejny rok 99 zł.

Dodano 2016-10-20

Nowość SkryBot Prawo rozpoznawanie mowy dla Adwokatów, Radców, Prokuratury, Sądów, Policji.

W dniu 2016-04-21 opublikowaliśmy ogólnodostępną wersję dla celów pisania głosem pism procesowych, rozpraw sądowych, protokołów policyjnych i prokuratorskich.

Oprogramowanie SkryBot umożliwiające rozpoznawanie mowy w zawodach prawniczych:
dla adwokatów, radców, notariuszy, prokuratorów, sędziów. Program jest przydatny również dla policjantów do pisania mową protokołów policyjnych lub podczas odsłuchiwania nagrań.

Na stronie: SkryBot/Sklep można wybrać zakup SkryBota Prawo oraz przetestować wersję bezpłatną po wybraniu wersji Demo i przejściu na link do ściągnięcia wersji bezpłatnej do celów testowych.

Link do bezpośredniego zakupu rozpoznawania mowy SkryBot Prawo:

SkryBot Prawo 499 zł, KUPUJĘ. Odnowienie 99 zł.

Wersja ze specjalistycznymi skrótami branży prawniczej i obszernym słownikiem obejmującym charakterystyczne zwroty stosowane w pismach prawnych, rozprawach sądowych, protokołach policyjnych. Wersja dla branży prawniczej: adwokatów, radców, notariuszy, prokuratorów, sędziów oraz policji. Przedłużenie licencji na kolejny rok 99 zł.

Instrukcja do programu jest zawsze dostępna pod adresem: SkryBot Instrukcja pdf
i kompatybilna z większością dostępnych wersji.

W przypadku pytań lub chęci rozbudowy o własne słownictwo prosimy dzwonić i pisać e-maile.

etykieta SkryBot Prawo zdjęcie logo z pudełkiem w kolorze zielonym.

SkryBot Prawo zdjęcie logo z pudełkiem w kolorze zielonym.

Od kilku miesięcy przygotowujemy system rozpoznawania mowy dla Sejmu i Senatu.

Ze względu na słabą jakość nagrywania

 1. duża odległość od mówcy,
 2. nagrywanie pogłosu sali,
 3. nagrywanie głosów z sali w trakcie rozmowy

– wymagane jest zastosowanie separowania tych dźwięków użyciem dodatkowych mikrofonów z systemem likwidacji tych odgłosów.

Jednak nawet mimo takich zabiegów nagrywanie z większej odległości zawsze stwarza problemy dla rozpoznawania mowy. Użytkownikom SkryBota zalecamy używanie w bliższej odległości mikrofonów kierunkowych, krawatowych, lub zestawów słuchawkowo mikrofonowych. Ideałem są mikrofono-słuchawki łączące się przez bluetooth, lub nieco tańsze z kablem USB przypinane do słuchawek zakładanych na głowę dzięki temu zachowuje się dobrą jakość nagrywania która jest kluczowa dla rozpoznawania.

rozpoznawanie mowy w sejmie i senacie

rozpoznawanie mowy w Sejmie i Senacie

SkryBot Administracja 499 zł, KUPUJĘ. Odnowienie 99 zł.

Wersja ze słownikiem obejmującym charakterystyczne zwroty stosowane w pismach urzędowych, uchwałach, protokołach, rozporządzeniach itp. Przedłużenie licencji na kolejny rok 99 zł.

Rozpoznawanie mowy SkryBot w wielu wersjach słownikowych już dostępne!

Ceny programu do rozpoznawania mowy już od 0 zł w wersji bezpłatnej! od 19 zł przedłużenie licencji, a od 99 zł wersje pełne za pierwszy rok użytkowania.

Cena przedłużenia wsparcia dla poprawiania rozpoznawania mowy użytkownika, aktualizacji oraz rozbudowy słownika to koszt zaledwie 20% ceny za pierwszy rok użytkowania licencji! Koszt przedłużenia wsparcia zależnie od wersji wyniesie od 19 zł do 99 zł.

Rozpoznawanie mowy SkryBot w każdej wersji ma swój bezpłatny odpowiednik pozwalający na przetestowanie!
Bezpłatne wersje nie mają jedynie włączonego połączenia z serwerem.

Oprogramowanie jest dostosowane do najnowszych systemów Windows od 8 do 10 i przyszłych. Można je też zainstalować w wersjach serwerowych Windows.

Niezależnie od wersji konsumenckich SkryBot jest dostępny również dla serwerowych rozwiązań na Windows i Linux w specjalistycznej wersji pracującej bez przerwy, zamieniającej pliki dźwiękowe na tekstowe.

Tutaj jest sklep gdzie można kupić wszystkie wersje SkryBota: KLIKNIJ aby kupić rozpoznawanie mowy
Wszystkie bezpłatne wersje rozpoznawania mowy SkryBot są dostępne tutaj : bezpłatne rozpoznawanie mowy.

Przetestuj przed zakupem.

Rozpoznawanie mowy SkryBot w ćwiczeniach logopedycznych online

Najnowsze wdrożenie rozpoznawania mowy SkryBot teraz również angielskiej wersji językowej w oprogramowaniu:

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE ONLINE

Toker – to pierwszy w Polsce interaktywny i multimedialny program logopedyczny wspomagający rozwój mowy zarówno u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jak i u dorosłych z afazją powstałą wskutek udaru mózgu bądź innych uszkodzeń korowych ośrodków mowy.

Toker – to „inteligentne” narzędzie, z wykorzystaniem zaawansowanego modułu do rozpoznawania mowy. Obecnie wspiera rozpoznawanie mowy w języku polskim i angielskim UK, w wybranych ćwiczeniach.

Celem zaawansowanej technologicznie e-usługi TOKER jest umożliwienie wsparcia terapii logopedycznych w środowisku domowym.

Dla kogo kierujemy platformę TOKER? …więcej na stronie toker.com.pl

Nowość w ofercie Skrybota – rozpoznawanie mowy z użyciem protokołu HTTP.

Mamy przyjemność zaprezentować nowy produkt o nazwie WebSkryBot. Jest to serwerowa wersja dekodera mowy, działająca w systemach operacyjnych Linux/Unix oraz Windows. Dostęp do serwera rozpoznającego mowę odbywa się za pomocą protkołu HTTP, online, pozwalając na dodanie funkcjonalności rozpoznawania mowy do własnych aplikacji bez potrzeby uruchamiania dekodera mowy na platformie klienckiej. Powyższe oprogramowanie może mieć zastosowanie w aplikacjach mobilnych, przeglądarkowych, pisanych w dowolnych językach programowania obsługujących komunikację w oparciu o gniazdka.

Cechy nowej technologii to:

 • prosty protokół komunikacji oparty o sesje i protokół HTTP,
 • wyniki dekodowania wysyłane w zwrotnym XMLu z dokładnymi znacznikami czasowymi zdekodowanych słów oraz podanym poziomem ufności,
 • serwer dekodowania mowy działa wielowątkowo, dzieląc jeden model akustyczny i językowy pomiędzy wszystkie wątki,
 • sesje dekodowania są archiwizowane i można mieć do nich podgląd z poziomu przeglądarki internetowej,
 • komunikacja z serwerem jest oparta o gniazdka i nie ma większych ograniczeń dotyczących języka programowania, w jakich jest pisana aplikacja kliencka.
 • Na zamówienie przygotowujemy indywidualne korpusy językowe obejmujące rozpoznawanie wybranych fraz i słów.

Jeżeli chcesz zaimplementować rozpoznawanie mowy w swoim produkcie, skontaktuj się z nami, aby otrzymać kod źródłowy programu klienckiego, który demonstruje jak łączyć się z naszymi serwerami mowy. Dzięki temu sprawdzisz jak wykorzystać tę technologię hostując dekodowanie u nas, bądź na Twoich serwerach.

 

Aktualizacja oprogramowania SkryBot doMowy wersja bezpłatna demonstracyjna 1.5.3.701.

Oprogramowanie do zamiany mowy na tekst można kupić klikając na linki KUPUJĘ na głównej stronie SkryBot.pl

Nowości w aktualizacji oprogramowania SkryBot doMowy dlaKażdego, Student, Uczeń 1.5.3.701 i Administracyjny 1.5.3.702.:

1. Przyspieszone dekodowanie mowy na tekst o 100% w stosunku do poprzednich wersji dlaKażdego, Uczeń, Student 1.4.2.649 i Administracyjnego 1.5.3.688

2. Poprawiona dokładność zamiany mowy na tekst o 70% w stosunku do poprzednich wersji.

zapraszamy do zakupów: SkryBot.pl

Aktualizacja oprogramowania SkryBot doMowy wersja bezpłatna demonstracyjna 1.5.3.701.

Link do folderu z najnowszą wersją oprogramowania do rozpoznawania mowy (zamiana mowy na tekst)

Nowości w aktualizacji oprogramowania SkryBot doMowy 1.5.3.701.

1. Przyspieszone dekodowanie mowy na tekst o 100% w stosunku do poprzedniej wersji 1.5.3.684

2. Poprawiona dokładność zamiany mowy na tekst o 70% w stosunku do poprzedniej wersji.

Wkrótce zostaną zaktualizowane wszystkie wersje komercyjne oprogramowania SkryBot doMowy.

Linki do sklepu z programem do rozpoznawania mowy polskiej SkryBot doMowy, Kliknij właściwą wersję aby przejść do zakupów:

skrybot pudełko

SkryBot doMowy dla Każdego 59 zł brutto, KUPUJĘ.

SkryBot dla Każdego bez ograniczeń.
Podstawowe funkcje oprogramowania: SkryBot wersja 1.4.2.649

 • Rozpoznawanie mowy z mikrofonu lub z pliku. (mikrofon do nabycia w sklepie opcjonalnie lub w promocji).
 • Tryb rozpoznawania w czasie rzeczywistm F9.
 • Wpisywanie rozpoznanego tekstu do dowolnego programu: Microsoft Office, Outlook, Google Mail, Google Dokumenty, Windows Live, Open Office, Gadu Gadu, Skype i w inne, w dowolnie wybrane pole tekstowe.
 • Personalizacja głosu użytkownika.
 • Możliwość instalacji SkryBota w trzech komputerach.
 • Roczna aktualizacja SkryBota w cenie, przedłużenie aktualizacji premiowane zniżką.
 • Działanie w systemach Windows XP, Vista, 7 – 32 i 64 bit.

Minimalne wymagania techniczne od sprzętu komputerowego, na którym będzie używane oprogramowanie SkryBot:

 • System operacyjny Windows XP, Vista, 7 – 32 i 64 bit.
 • Procesor 2 GHz.
 • Minimum 2 GB RAM.
 • Połączenie internetowe.
 • Karta dźwiękowa + zewnętrzny mikrofon.
 • Odpowiednia ilość wolnej przestrzeni dyskowej.
 • Zalecane:

 • Procesor i7 >3GHz, >3GB RAM.

Zapraszamy do zakupu rozpoznawania mowy SkryBot.

SkryBot doMowy Student 29 zł brutto, KUPUJĘ.

Wersja dla Studentów wszelkich studiów, z ważną legitymacją, możliwość instalacji w dwóch komputerach.

SkryBot doMowy Uczeń 19 zł brutto, KUPUJĘ.

Wersja dla Uczniów wszelkich szkół: gimnazjalnych, licealnych, podstawowych, zawodowych i techników z ważną legitymacją, możliwość instalacji w dwóch komputerach.

SkryBot doMowy Administracja 121,77 zł brutto, KUPUJĘ.

Wersja dla Administracji (słownictwo używane w administracji samorządowej i centralnej) możliwość instalacji w trzech komputerach.

LUB KUP SKRYBOTA NA ALLEGRO KLIKNIJ… rozpoznawaniemowy.na.allegro.pl

skrybot innowacyjny pomysłINNOWACYJNY POMYSŁ NA PREZENTskrybot prezent

Program do rozpoznawania mowy SkryBot Administracja już jest dostępny w sprzedaży.

Wersja programu SkryBot dedykowana dla administracji samorządowej.

ZAPRASZAMY DO SKLEPU:

(Połączenie ze sklepem jest szyfrowane)
Błyskawiczna dostawa programu SkryBot – link ze sklepu po zapłacie.

99,00 zł netto / 121,77 zł brutto, KUPUJĘ skrybot pudełko

Podstawowe funkcje oprogramowania: SkryBot Administracja wersja 1.4.2.688

 • Rozpoznawanie mowy z mikrofonu lub z pliku. (mikrofon dostępny w sklepie opcjonalnie lub w promocji).
 • Tryb rozpoznawania w czasie rzeczywistym F9.
 • Wpisywanie rozpoznanego tekstu do dowolnego programu: Microsoft Office, Outlook, Google Mail, Google Dokumenty, Windows Live, Open Office, Gadu Gadu, Skype i w dowolnie wybrane pole tekstowe.
 • Personalizacja głosu użytkownika.
 • Możliwość instalacji SkryBota w trzech komputerach.
 • Działanie oprogramowania w systemach Windows XP, Vista, 7 – 32 i 64 bit.

Minimalne wymagania techniczne od sprzętu komputerowego, na którym będzie używane oprogramowanie SkryBot:

 • System operacyjny Windows XP, Vista, 7 – 32 i 64 bit.
 • Procesor 2GHz.
 • Minimum 2 GB RAM.
 • Karta dźwiękowa + zewnętrzny mikrofon.
 • Odpowiednia ilość wolnej przestrzeni dyskowej.

Zapraszamy do zakupu SkryBota.

więcej informacji…

Ilustracja pracy programistów SkryBot.pl nad programem do rozpoznawania mowy ;-).

Kulisy walki z błędami oprogramowania na wesoło ;-).

rysunek skrybot program do rozpoznawania mowy żart rysunkowy

Rozpoznawanie mowy SkryBot aktualizacja

Aktualizacja bezpłatnej wersji programu do rozpoznawania mowy SkryBot doMowy. (Prosimy instalować program po uprzednim rozpakowaniu ściągniętego archiwum.):

Program do rozpoznawania mowy SkryBot doMowy 2010-10-23 – ogólny język polski.

Demonstracyjna wersja medyczna USG programu do rozpoznawania SkryBot działa dopiero po uprzedniej pełnej instalacji wersji z powyższego linka.

SkryBota medycznego USG wystarczy rozpakować na dowolnym dysku, lub pendrive (i kliknąć plik skrybotdomowy.exe) – nie wymaga instalacji, można ściągnąć stąd:

Program do rozpoznawania mowy SkryBot Medyczny USG

Premiera polskiego oprogramowania do rozpoznawania mowy SkryBot doMowy już w listopadzie 2010.

Już w listopadzie oprogramowanie do rozpoznawania mowy SkryBot doMowy w polskiej wersji językowej będzie dostępne w sprzedaży.

W przygotowaniu wersje rozpoznawania mowy w dziedzinach:

 • administracja
 • język polski ogólny

Zapraszamy do współpracy producentów sprzętu komputerowego oraz dystrybutorów i producentów oprogramowania, w których automatyczne rozpoznawanie mowy będzie przydatną funkcjonalnością.

Kontakt:
Przepisywanie.pl – „stuprocentowa dokładność stenogramów nagrań”

tel. +48 509 116 717
tel. +48 790 013 206
tel.fax +22 864 78 50
poczta@przepisywanie.pl

Nowe funkcje na stronie SkryBot TV rozpoznawanie mowy przez internet:

2010-09-29

 • Po rozpoznaniu mowy – możliwość edycji napisów do filmów i ścieżek audio online.
 • Rejestracja płatnych kont firmowych i prywatnych.
 • Personalizowanie / ulepszanie trafności rozpoznawania przez użytkownika. (dotyczy indywidualnych kont użytkowników)
 • Koszt 1000 zł netto za przygotowanie modułów tekstowych i akustycznych.
 • Forum użytkowników rozpoznawania mowy: http://skrybot.tv/forum.
 • Uruchomienie modułów indywidualnych osób publicznych, prezydenta, premiera itd. Użytkownicy mogą dokładniej zamienić mowę na tekst modułem dedykowanym dla osoby publicznej.
 • Liczenie znaków w nagraniu audio.
 • Aktualna wersja oprogramowania do rozpoznawania mowy: SkryBot S2T 2.2 PL
 • Planowany rozwój rozpoznawania mowy SkryBot TV w najbliższym czasie:

 • Automatyczna synchronizacja przepisanych ręcznie plików tekstowych z kodem czasowym ścieżki dźwiękowej. (aktualnie usługa dostępna na indywidualne zamówienie)
 • Przyśpieszenie rozpoznawania dla kont premium. (usługa dostępna w aplikacjach klienckich)
 • Przyjmowanie do rozpoznawania mowy wielu formatów plików audio i wideo.
 • Strumieniowe przesyłanie danych. Uruchomienie wyświetlania filmów z napisami.
 • Integracja oprogramowania SkryBot doMowy z rozpoznawaniem mowy przez internet SkryBot.TV.
 • Edycja napisów do filmów i ścieżek audio na stronach SkryBot.TV.
 • Dalsze doskonalenie trafności rozpoznawania.
 • Napisali o rozpoznawaniu mowy SkryBot w Chip.pl

  link do pełnego artykułu: http://www.chip.pl/artykuly/trendy/2010/09/technologia-rozpoznawania-mowy/article_view?b_start:int=1&-C=

  Fragmenty artykułu:
  Jedynym programem, który rozpoznaje naszą ojczystą mowę jest SkryBot doMowy. Program jest dość dokładny, trzeba jednak wyraźnie mówić. Wątpliwości budzi też szybkość jego pracy. W teorii im szybszy jest komputer, tym szybciej powinien konwertować mowę na tekst. W praktyce bywa różnie. Wersja darmowa pozwala na to na czym zależy użytkownikowi najbardziej, a więc konwertowaniu mowy na tekst. Wersja płatna jest dopiero w przygotowaniu, jednak planowane jest m.in. rozbudowanie jej o kolejne języki, większą dokładność
  i szybkość działania, konwertowanie na tekst nagranych plików z rozszerzeniem .wav czy ułatwienia w postaci czytania nagranego tekstu dla osób niepełnosprawnych.

  SkryBot doMowy open source – nowa wersja: 201000818 rozpoznawanie mowy w Windows XP, Vista, 7.

  Aby oprogramowanie dokładnie rozpoznawało mowę wymagana jest personalizacja głosu, która jest bezpłatna, instrukcje jak to zrobić są tutaj:
  instrukcje personalizacji i rozpoznawania mowy SkryBot

  Co nowego w SkryBot doMowy:

 • przyśpieszenie działania dekodera.
 • minimalizacja głównego okna do zasobnika systemowego
 • wyświetlanie komunikatów stanu SkryBota
 • Zapowiedzi nowości w rozpoznawaniu mowy SkryBot:

 • Wersji płatnej SkryBota doMowy z ułatwioną personalizacją można się spodziewać w listopadzie 2010
 • Wersja serwerowa rozpoznawania mowy przez internet SkryBot S2T i SkryBot.TV z dodawaniem słów i wyrażeń przez użytkowników i automatyczną aktualizacją rozpoznawania mowy już we wrześniu.
 • Dla programistów: zapraszamy do współpracy w zakresie opracowania wersji interfejsu graficznego dla systemów Linux i Mac OS.

  Stała strona o SkryBocie doMowy: http://skrybot.pl/produkty/rozpoznawanie-mowy-skrybot-domowy

  Forum o rozpoznawaniu mowy i SkryBocie oraz zainteresowanych rozpoznawaniem mowy pod adresem: SkryBot.TV/forum

  Aktualizacja rozpoznawania mowy SkryBot

  Nowe modele rozpoznawania mowy SkryBot S2T PLPL-v2.1,
  WER(Word Error Rate) = 14%
  TOTAL Percent correct = 85.74% WER(Word Error Rate)= 16.01% Accuracy = 83.99%.

  Powyższą dokładność rozpoznawania można osiągnąć używając nagrań w jakości przynajmniej:
  16kHz / 16bit mono, format wav, szum poniżej -40dB,
  gdy w nagraniach jest używane słownictwo zbliżone do występującego w programach radiowych i telewizyjnych.

  SkryBot.pl prezentuje pierwszą odsłonę prototypowego portalu www.SkryBot.tv do wyszukiwania informacji tekstowej w plikach audio oraz video. Jest to unikalny na skalę światową projekt, mający swój jedyny odpowiednik w niedawno przedstawionym przez Google projekcie Gaudi.
  Polska firma pokazała, że potrafi dorównywać w rozwiązaniach technologicznych największemu potentatowi informatycznemu w dziedzinie wyszukiwania.

  Projekt ten jest na razie zalążkiem znacznie większego przedsięwzięcia, którego celem będzie nie tylko automatyczne tworzenie napisów do szeregu sekwencji wideo dostępnych na portalach społecznościowych oraz wiadomościach radiowo telewizyjnych w kooperacji z nadawcami, SkryBot.tv będzie rozszerzany o dalsze funkcjonalności i nowe moduły dla większości języków europejskich.

  Przedsięwzięcie to zostało całkowicie sfinansowane przez polską firmę www.SkryBot.pl bez inwestycji z zewnątrz, udowadniając,  że nowoczesne technologie nie zawsze wymagają milionowych inwestycji. Mogą one być rozwijane również przez mniejsze zespoły ekspertów i pasjonatów w danej dziedzinie.

  SkryBot.tv to rozwiązanie:

  1. Unikatowe, (Google w YouTube ma podobne rozwiązanie w angielskiej językowej).
  2. Udostępniające treści audio osobom niesłyszącym w postaci tekstu.
  3. Pozwalające łatwo wyszukiwać materiały multimedialne tekstem.
  4. Kompatybilne z wieloma formatami napisów filmowych: divx, srt, sub, oraz używanymi na YouTube

  Zapraszamy po więcej informacji do SkryBot.tv .

  Rozpoznawanie mowy SkryBot kompatybilne z Windows 7 i Windows Serwer 2008 R2

  SkryBot doMowy oraz inne wersje oprogramowania do rozpoznawania mowy z rodziny SkryBot są kompatybilne z Windows 7 i Windows Serwer 2008 R2 oraz z innymi wersjami systemów firmy Microsoft.

  SkryBot rozpoznawanie mowy kompatybilny z Windows 7 - logo

  SkryBot rozpoznawanie mowy kompatybilny z Windows 7 - logo

  publikacja naukowa: SkryBot, System for Automatic Speech Recognition of Polish Language

  autorzy: Lesław Pawlaczyk i Paweł Bosky
  Instytut Informatyki, Politechnika Śląska.
  Abstrakt
  W artykule prezentujemy polski system indeksowania dekodowanych do tekstu wiadomości radiowych i telewizyjnych. Celem systemu jest szybka nawigacja i wyszukiwanie informacji, które nie są dostępne za pomocą standardowych wyszukiwarek internetowych. System składa się z modułów: rozpoznawania mowy, pozycjonowania i indeksowania.
  Moduł rozpoznający trenujemy godzinami transkrypcji nagrań i milionów słów reprezentujących współczesny język polski, następnie stosujemy statystyczne przetwarzanie języka typu HMM (z ang.: Ukryte Pola Markowa). Nagranie jest dekodowane a dane są wysyłane do oprogramowania wyszukiwarki, które wizualizuje wynik wyszukiwania.

  Prezentowany system ma duży potencjał praktycznego zastosowania w wielu obszarach: monitoring mediów, indeksowanie wykładów uniwersyteckich, centra telefoniczne, systemy bezpieczeństwa.

  Book Series: Advances in Soft Computing; Publisher: Springer Berlin / Heidelberg; ISSN: 1615-3871 (Print) 1860-0794 (Online); Volume 59/2009

  Link do publikacji: http://www.springerlink.com/content/005r89701h218005/

  publikacja naukowa: SkryBot system rozpoznawania i indeksowania mowy.

  publikacja naukowa: SkryBot system rozpoznawania i indeksowania mowy.

  Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w beta testach polskiego oprogramowania do rozpoznawania mowy SkryBot.

   Chętnych do udziału w testach oprogramowania do rozpoznawania mowy w wersji SkryBot doMowy, prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail w formularzu informatora SkryBot na stronie www.rozpoznawaniemowy.pl lub www.przepisywanie.pl

  O szczegółach i zasadach współpracy poinformujemy e-mailem. W skrócie: osoby testujące będą mogły nieodpłatnie używać oprogramowanie użyczane do testów oraz nabywać aktualizacje oprogramowania z dużymi zniżkami.

  SkryBot S2T w wersji 1.9PL opublikowany

  Zaktualizowano rozpoznawanie mowy SkryBot S2T 1.9PL oprogramowanie serwerowe, język polski, 9 października 2009.

  Rozpoznawanie mowy polskiej SkryBot wyniki testowanej trafności z dnia 12 października 2009:

  1. 95% rozpoznawanie słów izolowanych,
  2. 83% rozpoznawanie mowy ciągłej dla indywidualnego mówcy,
  3. 77% rozpoznawania mowy ciągłej dla multimediów.
  Interesuje Cię rozpoznawanie mowy? Zaprenumeruj informator SkryBot wpisując swój adres mailowy:
  Poufność
  Adresy mailowe wpisane z użyciem tego formularza będą wykorzystywane wyłącznie do okresowego udzielania informacji na temat rozwoju oprogramowania skryBot - rozpoznawanie i dekodowanie mowy po polsku.