SkryBot
przewijanie
przewijanie

Współpraca ze SkryBot.pl

Dla handlu hurtowego: Proponujemy atrakcyjne warunki handlowe w zakresie sprzedaży SkryBota doMowy.

Zachęcamy do współpracy dystrybutorów oprogramowania, sieci punktów detalicznych.

Dla biznesu i twórców oprogramowania: Oferujemy systemy rozpoznawania mowy dostosowane do różnych platform systemowych i potrzeb użytkownika:

 1. Rozpoznawanie mowy: systemy desktopowe, serwerowe, mobilne,
 2. Rozpoznawanie przez telefon – dialogi człowieka z maszyną, automatyczne centrale,
 3. Rozpoznawanie mowy przez internet – komunikacja: przeglądarka <<>> serwery,
 4. Rozpoznawanie mowy i monitoring nagrań: systemy policyjne, systemy ABW, multimedialnych, telefonicznych, krótkofalarskich, CB-Radio, Internet, multimedialnych,
 5. Automatyczna analiza rozmów sprzedawców, call center + prezentacja wyników online w formie graficznej 2D i/lub 3D,
  przykłady ogólne rankingów pracowników 3D i
  nagrań 3D ,
  przykład szczegółowy rozpoznanie mowy w napisach z synchronizacją wystąpień 2D

SkryBot tworzy wyniki rozpoznawania w formach:

 1. Tekst z synchronizacją czasu wystąpienia poszczególnych słów w nagraniu,
 2. Tekst bez synchronizacji czasowej  w trybie rozpoznawania strumieniowego lub rozpoznawania komend głosowych.

Partnerzy SkryBot.pl:

Współpracujemy z dystrybutorami, producentami sprzętu i oprogramowania, z którymi wspólnie projektujemy rozwiązania najlepiej dostosowane do potrzeb użytkowników oprogramowania rozpoznającego mowę.

Zapraszamy do współpracy.

 

Rozpoznawanie mowy SkryBot historia zmian programu wersji 2.+

SkryBot Rozpoznawanie Mowy nowe wersje. symbol: 17092
SkryBotAdministracyjny-2.2.8.17092
SkryBotDoMowy-2.4.8.17092
SkryBotMedycynaRodzinna-2.3.8.17092
InstalatorSkryBotPrawo-2.5.8.17092

Lista zmian z 2017-02-15. Naprawiono:

 1. Wstawianie tekstu rozpoznanej mowy do programu Dyktak.
 2. Zaktualizowano instrukcje polskie i angielskie.
 3. Dodano nowe funkcje w „edycji z nagrania” offline: dodano regulację czasu pokazywania tekstu w wierszu (patrz Edycja z nagrania oraz Konfiguracja główna: czas wiersza) oraz usunięto menu kontekstowe.
 4. Dodano nowe wideo z instrukcją obsługi z poziomu przycisku: „Pomoc”.
 5. Naprawiono błąd wstawiania tekstu gdy Dyktak nie był włączony.

SkryBot Rozpoznawanie Mowy nowe wersje. symbol: 17045
SkryBotAdministracyjny-2.2.8.17045
SkryBotDoMowy-2.4.8.17045
SkryBotMedycynaRodzinna-2.3.8.17045
InstalatorSkryBotPrawo-2.5.8.17045

Lista zmian z 2017-02-15. Naprawiono:

 1. Zamykanie i ponowne otwieranie okien „prezentacji dźwięku” lub „szukania”.
 2. Kontrolę odtwarzania dźwięku w oknach „prezentacja”, „szukanie” i in.
 3. Stylizację wybranego elementu po wyszukaniu w oknie „szukania”.
 4. Pokazywanie wyniku kalibracji.
 5. Losowe występowanie zawieszenia programu w trakcie odtwarzania dźwięku.
 6. Raportowanie o czasie nagrywania w okienkach, zawierających kontrolkę nagrywania dźwięku.

SkryBot Rozpoznawanie Mowy nowe wersje. Pierwsze w roku 2017, symbol: 17019
SkryBotAdministracyjny-2.2.8.17019
SkryBotDoMowy-2.4.8.17019
SkryBotMedycynaRodzinna-2.3.8.17019
InstalatorSkryBotPrawo-2.5.8.17019
oraz wersje bezpłatne kod: 17019

Lista zmian z 2017-01-27:

 1. Poprawiono odtwarzanie dźwięku we wszystkich oknach z kontrolką odtwarzania. Również w Szukaj i Prezentacja.
 2. Poprawiono okienko startowe.
 3. Poprawiono regulację czułości mikrofonu.
 4. Poprawiono przyciski opcji w Prezentacji i Rozpoznawaniu plików.
 5. Poprawiono klawisze skrótu w Konfiguracji.
 6. Poprawiono wizualnie serwer dekodera mowy.

SkryBot Rozpoznawanie Mowy ogłaszamy dziś nowe wersje. Ostatnie w roku 2016, symbol: 16363
SkryBotAdministracyjny-2.2.8.16363
SkryBotDoMowy-2.4.8.16363
SkryBotMedycynaRodzinna-2.3.8.16363
InstalatorSkryBotPrawo-2.5.8.16363
oraz wersje bezpłatne kod: 16363

Lista zmian z 2016-12-31:

 1. Poprawiono odtwarzanie dźwięku w różnego rodzaju oknach z kontrolką odtwarzania
 2. Wizualizacja nagrania – poprawiono większość błędów związanych z przesuwaniem widoku prezentacji audio z tekstem, dodano wsparcie dla wczytywania plików ALIGN (z wersji Skrybot serwer, w trybie odczytywania)
 3. Wyszukiwanie nagrań – poprawiono większość błędów, dodano wsparcie dla wczytywania plików ALIGN. Podwójne kliknięcie na wynik wyszukiwania odtwarza od momentu znalezienia wyniku.
 4. Poprawianie rozpoznawania – dodano większą odporność na generowanie błędów (np. blokowanie przycisków w trakcie wysyłania lub ściągania danych).

SkryBot Rozpoznawanie Mowy nowe wersje z 2016-12-09 symbol: 16344

SkryBotAdministracyjny-2.2.8.16344
SkryBotDoMowy-2.4.8.16344
SkryBotMedycynaRodzinna-2.3.8.16344
InstalatorSkryBotPrawo-2.5.8.16344
oraz wersje bezpłatne kod: 16344

Lista zmian z dnia 2016-12-09:

 1. Nowy, znacznie dokładniejszy model PLPL-v6.0
 2. Dodano wyszukiwanie słów kluczowych w nagraniach.
 3. Dodano dokładną wizualizację nagrania z prostą edycją i nakładaniem zdekodowanego tekstu na wizualizację dźwięku.
 4. Ulepszono funkcję Poprawiania rozpoznawania.
 5. Dodano angielską instrukcję obsługi.
 6. Usunięto limit czasowy na czas nagrywania plików w dyktafonie SkryBota.
 7. Dodano możliwość dzielenia plików MP3 na mniejsze.
 8. Poprawiono stabilność dekodowania, odtwarzania oraz zamykania aplikacji.

SkryBot Rozpoznawanie Mowy nowe wersje z 2016-10-17 symbol: 16290
SkryBotAdministracyjny-2.2.7.16290
SkryBotDoMowy-2.4.7.16290
SkryBotMedycynaRodzinna-2.3.7.16290
InstalatorSkryBotPrawo-2.5.7.16290
oraz wersje bezpłatne kod: 16289

Lista zmian, poprawiono:

 1. Poprawiono przewijanie nagrania
 2. Poprawiono wykorzystanie pamięci podczas dekodowania długich plików w trybie wsadowym.
 3. Przyśpieszono kapitalizację słów.
 4. Poprawiono błąd wstawiania liczb cyframi arabskimi, gdy były wypowiadane po kolei.
 5. Naprawiono występowanie luk w dekodowanym tekście z plików.
 6. Zmieniono konfigurację sposobu zamykania programu na klasyczny: kliknięcie X.
 7. Dodano nowy dokładniejszy model rozpoznawania mowy 5.1

SkryBot Rozpoznawanie Mowy nowe wersje z 2016-05-20 symbol: 2.4.6.16192

 • Dodano przycisk ‚Usuń wszystkie’ w konwersji plików i rozpoznawaniu z plików
 • Dodano w konfiguracji możliwość tradycyjnego wyłączania programu (domyślnie wyłączona).
 • Zaktualizowano instrukcję.
 • Poprawiono drobne błędy licencjonowania.
 • Po zainstalowaniu na pulpicie i w pasku programów dostępne są program SkryBot i program do nagrywania wielokanałowego.
 • Instrukcja programu SkryBot jest dostępna nie tylko ze sklepu SkryBota, ale również z poziomu zakładki konfiguracji programu SkryBot.
 • Program można zamknąć po kliknięciu w pasku zadań w prawym dolnym rogu z użyciem menu kontekstowego na nim i wywołaniu komendy ‚Zamknij Program’
 • Program jest domyślnie minimalizowany po naciśnięciu przycisku X w prawym górnym rogu. Zachowanie podobne do Skype.
 • Rozdzielono program SkryBot na dwa różne programy: program główny SkryBot oraz osobno dekoder mowy. Oba są widoczne w prawym dolnym rogu paska zadań (zasobnik systemowy).
 • Firewall systemowy może ostrzegać o programie Skrybot.Decoder.Server.exe – należy pozwolić mu działać.

 • Dekodowanie wsadowe powinno teraz działać dużo lepiej i nie wyłączać się przy niektórych dłuższych plikach.
 • Dodano nagrywanie wielokanałowe ze źródeł USB jako osobną aplikację dostępną z poziomu pulpitu. Zalecamy nagrywnaie osobnych kanałów mikrofonami szyjnymi z pełną separacją od niepotrzebnych sygnałów. Przykład mikrofonów szyjnych tzw. neck microphone lub throat microphone: https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=srs%3D2529218011%26search-alias%3Dspecialty-aps&field-keywords=throat+mic
 • Teraz nie wyświetla się ‚0.00 x RT'[czas faktyczny dekodowania do czasu rzeczywistego RealTime] gdy nie ma aktywnego rozpoznawania Jest to wskaźnik szybkości dekodowania.
 • W zakładce konwersji plików dźwiękowych filtr otwierania plików jest domyślnie ustawiony na wszystkie rodzaje plików.
 • Poprawiono błąd uruchamiania SkryBota, gdy był czasem całkowicie zminimalizowany.
 • Dodano przyciski wybierania wszystkich plików, w konwersji plików, aby można je usuwać z listy.
 • Usunięto raportowanie o dostępnej pamięci, dekoder działa w osobnym procesie. Zalecamy przynajmniej dwurdzeniowe komputery.
 • Szybkość dekodowania powinna być teraz stała i nie powinna zmieniać się w trakcie działania programu niezależnie od trybu dekodowania (oczywiście poza wpływem wyboru szybki/wolny dekoder).
 • SkryBot Rozpoznawanie Mowy nowe wersje z 2016-05-23 symbol: 2.4.6.16143

  Lista zmian:

  1. Dodano funkcjonalność wielokanałowego nagrywania mikrofonami USB, dla rozdzielenia torów mowy różnych mówców. Używając wielu mikrofonów na wejściu USB każdy jest nagrywany na osobnej ścieżce audio programem dołączonym programem SkryBot Multitrack Microphone uSB Recorder. Ikonę do uruchomienia programu znajdziesz na pulpicie.
  2. W trakcie dekodowania na głównym oknie programu wyświetla się porównanie szybkości dekodowania do realnego czasu RT. jeśli wartość jest wyższa od 1, oznacza że czas dekodowania będzie krótszy niż długość pliku. A wydajność komputera jest wysoka.

  SkryBot Rozpoznawanie Mowy nowe wersje z 2016-05-20 symbol: 2.4.6.16140

  Lista zmian:

  1. Dodano przycisk wybierania plików w zakładce konwersji plików aby je usuwać z listy.
  2. Rozdzielono Dekoder i SkryBot na dwa różne programy, oba widoczne w prawym dolnym rogu paska zadań (tray systemowy).
  3. Poprawiono dekodowanie plików.
  4. Usunięto raportowanie o dostępnej pamięci.
  5. Szybkość dekodowania jest stała i nie zmienia się w trakcie działania programu niezależnie od trybu dekodowania (poza wpływem wyboru szybki/dokładny dekoder).
  6. Firewall systemowy może ostrzegać o programie Skrybot.Decoder.Server.exe – należy pozwolić mu działać dodając do wyjątków.

  SkryBot Rozpoznawanie Mowy nowe wersje z 2016-04-21

  • SkryBot doMowy dlaKażdego 2.4.5.16111 Rozpoznawanie Mowy dla wszystkich
  • SkryBot Medyczny PET 2.3.5.16111 – Pozytonowa Emisyjna Tomografia
  • SkryBot Prawo 2.5.5.16111 NOWOŚĆ – nowa wersja polecana dla Adwokatów, Radców, Policji, Prokuratury.
  • SkryBot Administracja 2.2.5.16111 – wersja dla Administracji samorządowej i centralnej, do tworzenia protokółów rad miast i gmin.

  Lista zmian:

  1. Kapitalizacja liter jest teraz opcjonalna i dodana do konfiguracji, ponieważ włączona spowalnia nieco dekodowanie. Ustawienie dostępne w konfiguracji.
  2. Dodano możliwość automatycznego uruchomienia SkryBota z systemem operacyjnym. Ustawienie dostępne w konfiguracji.
  3. Poprawiono błędy obliczania długości nagrania i kontroli szybkości dekodowania. Ustawienie dostępne w konfiguracji.
  4. Poprawiono błędu w ‚Poprawianiu Rozpoznawania’, gdzie nie działało ‚przeciągnij i upuść’ oraz usuwanie wybranych plików przed stworzeniem paczki personalizacyjnej.

  SkryBot Rozpoznawanie Mowy nowe wersje z 2016-03-04 wersja x.x.x.16088
  Lista zmian:

  1. Poprawiono stabilność dekodowania.
  2. Dodano monitorowanie zużytej pamięci systemowej.
  3. Dodano monitorowanie prędkości dekodowania razem z komunikatami o tym, co zrobić gdy dekodowanie spada poniżej określonej szybkości.

  SkryBot Rozpoznawanie Mowy wersja z 2016-03-26 numer 2.4.4.16086

  1. Dodano informację o zużyciu pamięci RAM oraz szybkości dekodowania w prawym górnym rogu okna SkryBot.
  2. Dodano detekcję braku pamięci w trakcie dekodowania z komunikatem o stanie braku pamięci i wyłączeniu z koniecznością ponownego uruchomienia programu.
  3. Dodano monitorowanie szybkości dekodowania. Jeśli prędkość rozpoznawania mowy spadnie poniżej ustalonego progu będzie wyświetlona wskazówka.

  SkryBot Rozpoznawanie Mowy wersja z 2016-03-21 numer 2.4.3.16081

  1. Naprawiono migające ikony informujące o trwaniu rozpoznawania w trybie nagrywania zwykłego i nagrywania ciągłego.
  2. Dodano pasek postępu dekodowania na ikonce SkryBota w pasku zadań.
  3. Nagrywanie ciągłe ma obniżony próg czułości oraz zmniejszone czasy oczekiwania na detekcję mowy.
  4. Poprawiono komendy głosowe aby działały.
  5. Poprawiono przyciski w panelu głównym i dekodowaniu wsadowym by współdziałały z ogólnym wyglądem aplikacji.

  SkryBot Rozpoznawanie Mowy wersja z 2016-03-17 numer 2.4.3.16077.exe

  1. Usunięto kratkę do zaznaczenia pytania o długie pliki w oknie Rozpoznawania plików – już nie jest potrzebna.
  2. Dodano wybieralne tematy i akcenty graficzne w konfiguracji, które działają po naciśnięciu Zastosuj.
  3. Usunięto schematy graficzne A i B z konfiguracji zamiast tego można zmieniać schematy kolorów dowolnie.
  4. Dodano raport postępu rozpoznawania mowy w głównym oknie, w miejscu gdzie jest długość kolejki.
  5. Dodano migającą ikonkę w trakcie nagrywania i pauzy nagrywania.
  6. Wersje są teraz nazywane na końcówce 5 cyfrową liczbą (pierwsze dwie cyfry to rok a trzy ostatnie to dzień w roku)

  SkryBot Rozpoznawanie Mowy wersja z 2016-03-14 numer 2.4.3.2073.exe

  1. Poprawiono Rozpoznawanie mowy długich plików nagranie 30 minut w dokładnym trybie jest rozpoznawane w czasie 15 minut – czas rozpoznawania zależy od szybkości komputera
  2. Poprawiono szybkość i dokładność dekodowania.
  3. Zmniejszono zużycie pamięci przez dekoder rozpoznawania mowy.
  4. Raportowanie kolejki plików do rozpoznawania mowy jest poprawione. Kolejka pozostaje niezmieniona dopóki rozpoznawany plik nie jest skończony.
  5. Poprawiono główne przyciski SkryBota na Windows 7 w oknie głównym by mieściły się na ekranie w całości.
  6. Wersje rozpoznawania mowy SkryBota będą oznaczane odtąd na końcu: [dwucyfrowy numer roku][trzycyfrowy numer dnia w roku].
  7. Zlikwidowano spowalnianie dekodowania, które się zwiększało wraz długością trwania dekodowania.
  8. Poprawiono kapitalizację liter dekodowanych wyrazów.

  SkryBot Rozpoznawanie Mowy wersja z 2016-02-24 numer 2.4.3.0-20160223

  1. Poprawiono działanie SkryBota dekodowania w rozpoznawaniu ciągłym win+F9 czas rozpoznawania jest taki sam jak: tryb przerywany Win+F4

  SkryBot Rozpoznawanie Mowy wersja z 2016-02-22 numer 2.4.3.0-2016022

  1. Całkowicie zmieniono interfejs graficzny SkryBota do stylu Windows 8/8,1/10
  2. Dodano zakładkę w głównym oknie do informowania o wynikach dekodowania.
  3. Uaktualniono komendy głosowe.
  4. Zmieniono dekodowanie ciągłe na 0.5 sekundy ciszy przed i 1 sekundę ciszy po mowie w konfiguracji
  5. Zaktualizowano personalizację SkryBota DoMowy do wersji PLPL-v4.2
  6. Poprawiono drobne błędy personalizacji gdy naciśnie się „Anuluj” przed wysłaniem paczki.

  SkryBot Rozpoznawanie Mowy wersja z 2016-02-07 numer 2.4.2.0-20160207

  1. Dodano sprawdzanie aktualizacji w zakładce „Narzędzia”
  2. Znacznie poprawiono jakość rozpoznawania ciągłego oraz rozpoznawanie mowy z plików.

  SkryBot Rozpoznawanie Mowy wersja z 2016-02-04 numer 2.4.2.0-20160203

  1. Rozpoznawanie mowy z plików informuje o błędach gdy użytkownik dodaje niewłaściwe formaty i długości, jedynie te pliki, które są poprawne będą dodane do listy przetwarzania, w stosunku do pozostałych zostanie wyświetlony komunikat.
  2. W przypadku błędu zapisu lub odczytu konfiguracji SkryBota pojawi się czytelna informacja o błędzie.
  3. Zmieniono kolor elementów listy na szary

  SkryBot Rozpoznawanie Mowy wersja z 2016-01-30 numer 2.4.2.0-20160129

  Najnowsze zmiany z podsumowaniem poprzednich ważniejszych zmian.

  1. Dodano cięcie plików na mniejsze fragmenty w konwersji audio
  2. Zamieniono dwie zakładki (Podstawowe/Zaawansowane) na (Rozpoznawanie mowy/Konfiguracja/Narzędzia)
  3. Dodano nową zakładkę ‚Transkrypcja Offline’ do edycji nagrań wcześniej rozpoznanych.
  4. Dodano klawisze skrótu do nawigacji audio
  5. Konfigurację rozdzielono na osobne okna
  6. Dodano konfigurowalne skróty klawiszowe dla wstawek tekstowych
  7. Poprawiono błędy w nagrywaniu i pauzowaniu.
  8. Poprawiono błędy w konwersji audio.
  9. Dodano sprawdzanie zakończenia się licencji
  10. Dodano lepsze raportowanie błędów licencjonowania.
  11. Poprawiono błąd cięcia plików na mniejsze. Można teraz plik audio ciąć na mniejsze o dowolnej długości, jednak nie krótsze niż 1 minuta.
  12. Poprawiono dekodowanie długich plików – działa teraz dla plików krótszych niż 2h.
  13. W ustawieniach ustawiono domyślnie szybką prędkość dekodowania, minimalny poziom detekcji komendy głosowej obniżono z 70% na 30%, kropki są dodawane domyślnie na końcu zdania.
  14. Poprawiono szybkość dekodowania w trybie szybkim – jest 1:1, tryb wolny to około 2:1.
  15. Przycisk stopu dekodowania zmieniono na ‚Zatrzymaj wszystko’ – stopuje jakikolwiek tryb nagrywania oraz dekodowanie jeśli jest w tle. Przycisk Pauzy nie mruga, zachowuje się jak poprzednio.
  16. Poprawiono błąd, gdzie nowe zdanie nie zaczynało się z dużej litery.
  17. Poprawiono błąd przy wielokrotnym pauzowaniu a potem odpauzowywaniu nagrań.
  18. Przy dekodowaniu z nagrywania i dekodowaniu ciągłym widoczne są komunikaty w postaci dymków, gdy została źle rozpoznana komenda oraz gdy zdanie zostało odrzucone.
  19. Przy zmianie szybkości dekodowania i naciśnięciu OK w konfiguracji głównej dekoder się automatycznie restartuje.
  20. Poprawiono niedziałające wstrzykiwanie daty na początku zdań, gdy wybrano to w konfiguracji.
  21. Rozpoznawanie mowy w trybie edycji z nagrania: w oknie głównym ma teraz zdania pisane z dużej litery a potem z małej.
  22. Dodano automatyczne wstawianie dużych liter przy nazwach własnych.
  23. Poprawiono pisownię słowa „paragraf” jako znaku.

  SkryBot Rozpoznawanie Mowy wersja z 2016-01-02 numer 2.4.2.0-20160102.exe

  1. Poprawiono cięcie plików przy ustawianiu krótkich i długich odcinków.

  Można teraz plik dźwiękowy ciąć na pliki o dowolnej długości, jednak nie krótsze niż 1 minuta.

  1. Poprawiono dekodowanie długich plików.
  2. W ustawieniach ustawiono domyślnie szybką prędkość dekodowania, minimalny poziom detekcji komendy głosowej obniżono z 70% na 30%, kropki są dodawane domyślnie na końcu zdania.

  Zautomatyzowano tworzenie dużych liter w nazwach własnych imionach nazwiskach oraz po kropce.

  1. Zwiększono szybkość dekodowania w trybie szybkim – jest 1:0,5, tryb wolny to około 1:1.- wartości zależy od szybkości komputera.
  2. Przycisk stopu dekodowania zmieniono na „Zatrzymaj wszystko” – stopuje jakikolwiek tryb nagrywania oraz dekodowanie jeśli je uruchomiono w tle. Przycisk Pauzy ustawiono w trybie: nie mruga.
  3. Poprawiono rozpoczynanie zdań z dużej litery.
  4. Poprawiono błąd łączenia nagrań w trybie dyktafonu przy wielokrotnym pauzowaniu a potem odpauzowywaniu nagrań.

  SkryBot Rozpoznawanie Mowy wersja z 2015.12.14 numer 2.4.2.0-20151213

  1. Dodano cięcie plików w przygotowaniu do rozpoznawania mowy na mniejsze fragmenty w trakcie konwersji dźwięku.
  2. Zmieniono układ narzędzi w interfejsie graficznym SkryBota – trzy zakładki: Rozpoznawanie mowy / Konfiguracja / Narzędzia
  3. Dodano edytor w trybie synchronizacji tekstu z dźwiękiem. Dwie zakładki zakładka „Edycja na bieżąco” i „Edycja nagrania” do edycji nagrań wcześniej rozpoznanych.
  4. Dodano klawisze skrótu do nawigacji odtwarzaniem dźwięku. Wstępnie – zatrzymaj: Ctrl Alt Shift F5; pauzuj Ctrl Alt Shift F4; Przewiń w tył Ctrl Alt Shift F6; Odtwórz najnowsze nagranie: Ctrl Alt Shift F2
  5. Zakładkę Konfiguracja podzielono na osobne funkcjonalne okna.
  6. Dodano konfigurowalne skróty klawiszowe dla wstawiania wyrażeń.
  7. Ulepszono SkryBot dyktafon: funkcje nagrywania, pauzy, stopu oraz łączenia nagrania w czasie nagrywania i pauzowania.
  8. Poprawiono błędy w konwersji audio.
  9. Dodano przypominanie o końcu ważności licencji.
  10. Dodano raportowanie błędów licencjonowania.

  SkryBot Rozpoznawanie Mowy wersja z 2015.08.30 numer 2.4.1.0-20150830

  1. Dodano synchronizację licencji kolejnych wersji rozpoznawania mowy SkryBot.
  2. Poprawiono Rozpoznawanie mowy z plików (Zerowanie znaczników czasowych w XML)
  3. Dodano i ulepszono funkcję: Poprawianie rozpoznawania mowy.
  4. Poprawiono Rozpoznawanie mowy z plików – zapobieganie tworzeniu pustych plików TXT.
  Interesuje Cię rozpoznawanie mowy? Zaprenumeruj informator SkryBot wpisując swój adres mailowy:
  Poufność
  Adresy mailowe wpisane z użyciem tego formularza będą wykorzystywane wyłącznie do okresowego udzielania informacji na temat rozwoju oprogramowania skryBot - rozpoznawanie i dekodowanie mowy po polsku.