SkryBot
przewijanie
przewijanie

Aktualizacja rozpoznawania mowy SkryBot

Nowe modele rozpoznawania mowy SkryBot S2T PLPL-v2.1,
WER(Word Error Rate) = 14%
TOTAL Percent correct = 85.74% WER(Word Error Rate)= 16.01% Accuracy = 83.99%.

Powyższą dokładność rozpoznawania można osiągnąć używając nagrań w jakości przynajmniej:
16kHz / 16bit mono, format wav, szum poniżej -40dB,
gdy w nagraniach jest używane słownictwo zbliżone do występującego w programach radiowych i telewizyjnych.

Interesuje Cię rozpoznawanie mowy? Zaprenumeruj informator SkryBot wpisując swój adres mailowy:
Poufność
Adresy mailowe wpisane z użyciem tego formularza będą wykorzystywane wyłącznie do okresowego udzielania informacji na temat rozwoju oprogramowania skryBot - rozpoznawanie i dekodowanie mowy po polsku.