Skrybot transkrypcje nagrań

Promowane transkrypcje

TRANSKRYPCJA VIDEO

witkowo-xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-witkowie

Witkowo

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Opis wygenerowany przez Skrybot

Dla tego filmu nie została wybrana usługa automatycznego generowania opisu. Wciąż można to zrobić wybierając odpowiednie opcje sekcji Premium.

Transkrypcja wygenerowana przez Skrybot

Dzisiaj, w dzisiejszym, czterdziestoszóstmą sezonę Radomiejskiej Witkowie. Serdecznie witam wszystkich obecnych. Ja bym państwu już pomóc, obrady są transmitowane i utrwane za pomocą urządzeń rezyjących obraz i dźwięk. Transmitsja obrad jest oznaczona księdzi internetu, natomiast agrana sesji zamieszana są na stronie internetowej www. witkowo. pl. A dźwięk zadającym osobom jest i kurmierz Pieniądza Witkowie, państwa dany osobowej gromadzonej i przetwarzane w stronę celu zapewnienia prawo do serwów do posiedzeń zgodnie z ustalną z dnia 6-tego września 2021 roku, o dostarcie do informacji publicznej. Szczególnie dotyczące przetwarzania państwa dany osobowych znajdą się w kanale informacyjnej, wieszalej o wejście na starek sesji oraz o stronie internetowej urzędu w ilu miasta Witkowie pod adresem www. witkowokrok. pl.

Szanowni państwo, radni, proszę o potwierdzenie swojej wezności i poprzez nacięcie przynisków Hory, aplikacje, sesja. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych, na górze liczył 15, a między rada miejska jest kompetenta do wywołania bardzo mocnych uchwał. Dzisiejszą sesję uważam za otwarte. Proszę o ostatnie. Proszę o fajną chwilę Witkowa. Dziękuję bardzo. Rzutek obrad został podany radnym w zadobieniu procesji w środek świetlania. A głowaki do porządku? Nie widzę. Przychodzimy do punktu drugiego. Informacja o złożonych interplanacjach, zatytaniem o rozdzielonych odpowiedziach. Informuję, że w ostatnim czasie radni nie złożyli interplanacji i zatytam. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja o działalności górnicza w reżimie decycyjnym. Proszę pana radzieckiego górnicza, Kili Miasta, o przedstawienie informacji.

Dzień dobry, witam również państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej sesji. Jeżeli chodzi o moją informację obejmuję okres od 1 października do dnia dzisiejszego, do 30 listopada. I tak m. in. brałem udział w lotczyckich obchodach siódmych nici, bo ciemnie zorganizowani przez grupowanie historyczne Kompania Witkowska. Uczestniczyłem w anym zebraniu Unii Nagwarciańskiej. Tematem zbrania były propozycje zmian w statucie stowarzyszenia. Ponadto brałem udział w dniach seniora zorganizowanych przez zarząd rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Oraz spotkanie zorganizowane przez Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne PROMYK. Razem z pracownikiem urzędu uczestniczyliśmy w konwencie samorządowym. Głównym tematem spotkania była oferta współpracy z Agencją Sprawia Ochrony Środowiska. Na konwencji powyższony w osadziu temat dystrybucji węgla oraz tabletek Jodliu.

Uczestniczyłem konferencji pod hasłem Trzasna Region zorganizowanym przez grupę Polska Prez w Toruniu. Wśród połączalnych na konferencji tematów były Polskie Ład i Finansę, transport publiczny samodzielno-energetyczna, skuteczna promocja gminy i pozyskiwanie inwestorów. Partnerami konferencji byli m. in. Mitkołaś Budanowicz, wojewoda kujawsko-pmorski oraz Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pmorskiego. 20 października poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego na rok 2023. W głosowaniu, które trwało od 15 września do końca września wzięły udział cztery projekty. Nad poprawnością i liczbą oddania głosów wcięłała Specjalna Komisja do obsługi budżetu obywatelskiego. Największą liczbę głosów uzyskał projekt nr 4 – Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji. Ten projekt dobył 2553 głosy. Szacunkowa wartość projektu opiewa prawie na 150 tys. zł.

Zadaje zostało wpisane do projektu budżetu na kolejny rok. Sekretarz gminy miasta, Alicia Denplan, uczestniczyła w moim imieniu w podsumowaniu projektu FUKFUK. Dzień dobry, zapraszamy po zdrowie, który realizowany był przez kogoś gospodem Giejskim w Mielczynie i Łocinów. Uczestniczyłem spotkaniu roboczym zorganizowanym przez FUKF, dotyczącym utworzenia platformy do zaciągania miastem i gminą. Ponadto zastępca uczestniczył w konferencji z cyklu Współistnienie Terenu Przemysłowego i Wronionego zorganizowanej przez Kolejstwo Polskiego Parku Krajograzowego. W urzędzie gminy miasta Witkowo były się prosultacje z organizacjami pozarządowymi, uczestniczyło w nich 16 przedstawicieli różnej organizacji pozarządowych, związków, stowarzyszeń, przedstawiciele poszczególnych organizacji nie wnieśli uwagi do projektu uchwały. Ponadto były się spotkania z radnymi dyrektorami Placu Wejrza Światowych oraz Soty Sami w sprawie dystrybucji tabletek i odwóz.

Celem spotkania było wypracowanie metody postępowania sprawnej dystrybucji tabletek na terenie gminy miasta Witkowo. Ponadto uczestniczyłem w posiedzeniu miejscu gminnego zarządu OSP, na którym omówiono bieżące działania jednostek naszych. Ponadto mi zastępca z pracownikiem odpowiedzialnym za dystrybucję węgla uczestniczył w kolejnej konferencji zorganizowanej przez wojewodem wielkopolskiego na temat wstawy o preferencyjnym zakupie tego materiału. Uczestniczyłem nadwyczajnym banem zebrani z kodarzystrzenia Krakowskiego Parku Krajobrazowego. Głównym tematem tego spotkania było podjęcie uchwały odnośnie wykład wysokości składek członkowskich na kolejny rok. Brałem udział w roczystym apeł z okazji święta niepodległości zorganizowanym przez Trzecie Strzydło Rokinstwa Tenasportowego w Powidzu.

Ponadto uczestniczyłem w jubileuszu 50-lecia założenia Witkowskiej Sekcji nr 3 Polskiego Związku Hodowców Głębi Pocztowych oraz w Lodzczyckich Orkodach w 105-lecia firmy Bukrap i Wspólnicy. Brałem udział w zdanym forum gmin związany z obecnością wojsk amerykańskich, podczas którego omówiono sprawy bieżące. W trakcie tego spotkania, muszę Państwu powiedzieć, że gmina Suwila zwyczła z pomysłem, że jest to pozycją stowarzyszenia kolejnego, który by był też ozgierciedleni obecności wojsk amerykańskich w naszym terenie, a stowarzyszenie miałoby się nazywać naszym poligorem. W tym temacie będzie kolejne spotkanie, zobaczymy czy takie stowarzyszenie powstanie. Z okazji dnia pracownika socjalnego wspólnie z moim zastępcą złożyliśmy życzenia pracownikom socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie, siostrom zakonnym i pracownikom DPS-u w Mielczynie.

W związku z przesłonieniem naszej gminy do sprzedaży preferencyjnego paniba stałego, tutaj chodzi o ten węgiel, z przednaczeniem dla gospodarstw domowych, od 9 listopada można składać wnioski o zakup węgla. Na dzień dzisiejszy wpłynęło, to na wczorajski w zasadzie, 920 wniosków. 28 listopada popisałem umowę ze sprzedawcą tego materiału z Bęglą Koxem z siedzibą w Katowicach. Tą dystrybucją będzie zajmować się gminna studzienia samą Pomoc Włopska w Witkowie przy ulicy Gworcowej. Również wczoraj z tym podmiotem została zawarka umowa. Przeliczyliśmy, zrobiliśmy kalkulację, że cena zakupu jednej tony tego węgla na potrzeby gospodarstwa domowego to będzie kwota 1950 zł. Oczywiście nie obejmuje ta kwota dowozu do gospodarstwa domowego.

To już dodatkowo albo we własnym zakresie, albo odpłatnie będzie świadczyły, będą świadczyły ten transport gest. Jeżeli chodzi o środowisko i gospodarkę wodną, 8 listopada w Witrzynie podpisano list intensywny dotyczący pojęcia współpracy w zakresie realizacji zadania w nazwom zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej środkowej warty poprzez wykorzystanie potencjału zbiorników powierobiskowych z lewni biskupie i strugi oraz przystosowanie kanału śleśniskiego przerzutu głód. Krótko mówiąc chodzi tutaj o zaszwilerie m. in. wiedział Powickiego Parku Krajpolozowego a więc i naszego niedziennie w związku z suszą w związku z ubytkiem wody.

List został popisany przez przedstawicieli gospodarstwa wodnej do wody polskiej zespół elektrodni Pąknów Adamów Honi, samorząd województwa wielkopolskiego, przedstawicieli powiatu suwerskiego i gniezieńskiego, no i oczywiście przez gminy wchodzące w skład tego pojezierza gniezieńskiego jak i również przedstawiciel biur lasów państwowych na wleśnictwa Miras. W wydarzeniu udział wziął także sekretar stanu, panu mocni rząd gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej wodnej pan minister Marek Lubaczyk, byli również parlamentarzyści pan Witold Czarnecki, pan Leszek Galęba, pan Zbigniew Dowata, wicewojewoda pan Janieta Niestrawska oraz prezes wód polskich pan Krzysztof Wosz. Ja już nie będę czytał co to ma na celu, natomiast na pewno państwa interesują jeszcze bardziej szczegóły w tym temacie.

Również to porozumienie zawiera wstępny plan finansowy, który wygląda na daną chwilę następująco. Elektronia prądu wadanów koni zobowiązała się włożyć na ten cel 4 mln zł, województwo wielkopolskie 250 tysięcy, powiat słupycki i gniezieński po 150 tysięcy, pozostałe gminy w zależności od wielkości gminy po 150 do 200 tysięcy zł, natomiast wody polskie poniosą największy ciężar 35 mln zł i zadanie będzie realizowane w zasadzie już się rozpoczęło, czyli rok 2022-2025.

Również tu na prośbę naszej rady, nie wiem czy wdążymy do końca roku zrobić, ale jeżeli nie to zaraz na początku kolejnego spotkania w tym temacie jest dyrektor rejonalny zarządów gospodarki wodnej w Poznaniu, wstępnie jest już omówiony, że umówimy się na początku grudnia i zobaczymy jak dyrektor będzie dysponował czasem, tak tutaj zrobimy takie spotkanie. Trwa realizacja zadania likwidacja wyrobu zabierających azbez na naszym terenie, wykonawcą jest spółka Eko Polsy w Pruszczach, w okresie sprawozdawczych wprónęły dwa nowe wnioski o sfinansowanie likwidacji wyrobu zabierających azbez.

W lisopadzie firma Jope Grecy King David z Fabianowa przeprowadziła na terenie naszej gminy zbiórkę opadów z działalności lowniczej, w tym fobii lowniczych, popakowań po nawozach, worków, big bag i siatki do obijania walotów. Jeżeli to spełniało te wymogi, które były zawarte w ogłoszeniu, to oczywiście odbiór był bezpłatny, jeżeli były jakieś tam inne zanieczyszczenia czy kolory, to trzeba było zapłacić. Przyjęto 11 właścicieli nieruchomości zgłoszenia w zamiar usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach, wydano decyzję o osiągowiskowych uwarunkowaniach, realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do podziwnego magazynowania gazu płynnego tropan wraz z niezbędną infrastrukturą. Chodzi tutaj o filmy VIPaż małochowie Kępy. Ponadto udzielono dotacji cenowej z budżetu do budowy przydomowej oczyszczalni sieków w Szyżewie Witkowskim.

Zakupiono flagi powstania wielkopolskiego z drzewcami na potrzeby wymiany zużytych, flag na terenie cmentarzy, na terenie, które znajdują się na terenie naszej linii. Zakupiono i wykonano nasadzenia nowych drzew przy drogach, linnych ulicach, na terenach dzieleni miejskiej. W październiku w Kleszcebie odbyła się 13. edycja konferencji z cyklu współistnienie terenu przemysłowego ochronionego pod hasłem biolóżnorodność zbiorowisk na obszarach chronionych. Tutaj w konferencji tej dzieli udział zaproszenie goście z wyższych uczelni, również samorządowcy, przedstawiciele polskiego parku krajobrazowego, jak również uczniowie ze szkół z terenu parku krajobrazowego.

W październiku w ramach zwierząt towarzyszące kina zwierzątami przy współpracy z gminą przeprowadziło zbiórkę halmy i innych materiałów na potrzeby zwierząt, schronistów dla zwierząt w gnieźnie i kotów wolno żyjących na terenie gminy bitkowo. Zorganizowany został także konkurs na pupila roku. Jeżeli chodzi o poświatę z okazji dnia edukacji uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach tego święta i tak zespoły szkolnoczyszkonych w Miężynie, zastępca uczestniczył w uchwaitej szkoły podstawowej nr 1, Adama Bolesa. Ponadto zorganizowaliśmy spotkanie z tej okazji i dla nauczycieli wręczyliśmy nagrody burmistrza za ich wymiżającą pracę. Ponadto korzystając z tej okazji co roku w tym w tym sześciu nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego złożyło go czyste się powagi.

Przeprowadzono kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji za okres od stycznia 2021 do grudnia 2021 i to dotyczyło niepublicznego przedszkola, domowe przedszkody w Bitkowie oraz niepublicznej szkoły podstawowej w Gorzykowie. Uczestniczyłem również w uroczystym pasowaniu na ucznia w szkole podstawowej nr 2 im. lotnictwa polskiego, jak i również konferencji zorganizowanej przez starostę Dnieźniewskiego pod tytułem wyzwania i wsparcie, a szczegóły dotyczyły naboru do szkół ponad podstawowych na kolejny rok szkoły 2023-2024. Jeżeli chodzi o inwestycje zawarto umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnych przy Słonecznej z panem Jakubem Pawrzyniakiem. Koszt 440 na okrągło 3 tysiące drut to umowa zostanie wykonana do 22 grudnia. Tutaj nie będę czytał o co tam chodzi, ale m. in.

jest tutaj w tej kwocie nowa przepompowania ścieków, która pozwoli na przepompowanie do dalszej instalacji. Dalej również podpisałem umowę na budowę dróg przy ulicy Kosynierów Milosławskich w Bajecznej na wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Czajki. Jeżeli chodzi o Kosynierów Milosławskich podpisałem umowę z firmą BG z Nekli i cena jest 256 tysięcy drut to. Dalej jeżeli chodzi o ulicę Bajeczną podpisałem umowę z Anną Białoczyńską i wyceniona jest tutaj ta inwestycja na 384 tysiące. Jeżeli chodzi o wykonanie nakładki asfaltowej w Czajkach przetarg wygrała firma Pani Anną Białoczyńskiej za kwotę prawie 90 tysięcy złotych. W postępowaniu na obiód transport i zagastowalanie odpadów płynęła jedna oferta. Obecnie trwa badanie złożonej oferty.

Ofertę złożyła firma Alcon i cena prawie 5 milionów złotych. Do tego dochodzi cena 812 tysięcy dla ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie. Przedadanie oczywiście będzie realizowane w roku następnym, ale tutaj już pragnę powiedzieć, że nie uniknione, a również jest podwyżka jeżeli chodzi o zbiórkę tych odpadów. Zlecono Pan Maciejowi Gawantowiczowi, właścicielowi firmy, która celuje się projektowaniem, montaż do oświetlenia przejścia dla pieszek przy Dworcowej oraz montaż radarowego wyświetlasza prędkości przy Czerniejewskiej 36 tysięcy 700 złotych. Ponadto zlecono również wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nasza budowę drogi powiatowej w Skorzęcinie, tam mamy zamiar z KPO budować chodnik, więc dokumentacje musimy wszystko dopięte. Dokumentacja będzie kosztowała 12 tysięcy złotych.

Ponadto zadaliśmy umowę na zimowe utrzymanie dróg, zaskutnieniu kółek rolniczych w Bitkowie. Do końca roku zadanie będzie realizowane na łączną kwotę 54 tysiące złotych. Jeżeli chodzi o budnieruchomościami podpisałem akno karialne umowy dzierżamy i ruchomości położonej w chlądowie stanowiącej obiekty wysypiska śmierci na okres od 7 listopada 22 do końca grudnia 27. Oddano na okres 3 lat lokal użytkowy położony w budynku komunalnej przy ulicy Sportowej pod 15, o powierzchni użytkowej 77 m2. Lokal oddano w celu wprowadzenia działalności gospodarczej w postaci klasówki typu klub dziecięcy i trzęs ustalono wysokości 18 zł za mektwar datowy, czyli miesięcznie jest to na otwręgu 1,4 tysiąca złotych netto.

Wydano 6 decyzji zatwierdzających podział budnieruchomości na terenie całej unii ponadto na dzień 15 grudnia ogłoszono przetarg na sprzedaj lokalu mieszkalnego w Mielczymie 44. Lokal ma powierzchnię użytkową 17,6 m2 plus zaplecze gospodarcze o powierzchni 3 m2 i skrytka 8,75 m2. Cena wywoławcza całego obiektu to 45 tysięcy złotych. Szczęto postępowania podziałowe nieruchomości gminy w działach położonych przy ulicy Jana Pawła II. Tutaj chodzi o uregulowanie tych podziałów, droga za moment będzie oddana. Wygląda na to, że nie wszystkie rzeczy są uregulowane jeżeli chodzi o wodne własnościowe. Jeżeli chodzi o środek wypoczynkowy w skorze cimie to w międzyczasie zawarto 3 aneksy do umów dziedziały, które zmieniają strony umowy.

Rozpatrzono 2 wnioski o zgodę na zbycie nakładów, rozpatrzono jeden wniosek o zmianę stron umowy dziedziały lokal handlowego, podpisano 2 porozmienia w sprawie rozwiązania umowy na innej ulegomości Aleja Futraku, a więc ten temat medialny. Rozpatrzono negatywnie 2 wnioski o wydział zawieniu terenu na Owy Górze i lokal handlowy, ponadto rozpatrzono 3 wnioski o przedłużenie umowy, jeden o dalsze wydział zawieniu terenu i jeden wniosek o pozwolenie na montaż fotowo-taiki. Ten ostatni temat będzie właśnie między innymi dzisiaj podejmowana w tym temacie stosowna uchwała.

Jeżeli chodzi o imprezy kulturalne i sportowe, 2 października pod Haskom biegamy razem, odbyły się 22 szkłone biegi uliczne, które adresowane są dla przedszkolaków, uczniów naszych placówek, organizatorami tego przedsięwzięcia byli samorząd, ośrodek kultury sportu i lekreacji, uczniowskie kluby sportowe oraz gminna komisja profilacji. Do związywania problemu alkoholowych. 7 października uczestniczyłem w uroczystości oczucia muralu, o tym się straży pożarnej w Skorzęcinie. Efektowny obraz na ścianie remizy, okazję drógów w towarzystwie kultowego samobodu, tu strażowskiego Star 25. Popularna babcia była pierwszym wozem w historii skorzęcińskiej jednostki.

Jeżeli chodzi o autora tego dzieła, to jest mi pan Jarosław Trzysz z wrześni, a ta oczysta prezentacja była częścią pochodzonego w tym roku jubileusz 80-lecia, a właśnie robotniczej straży pożarnej w Skorzęcinie. 8 października finansowano koszty transportu obywateli Ukrainy przebywających do środków FIG-a w Skorzęcinie do ZO w Poznaniu w ramach wycieczki edukacyjnej. Ponadto 11 października wraz z zastępcą oraz dyrektorem Oksirul odbyłem spotkanie z organizatorami bitkowskiej Lilii Hałowie w Piłce Nocnej. W tematy przewodnim mroznów była siódma edycja tej popularnej rozgrywy, które wystartowały 12 listopada i są rozgrywane w sobotach i dżelach w Halie Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Trzemiejewskiej. 17 października zorganizowałem konsultację w związku z projektem uchwały dotyczącej programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Samorząd reprezentował mi zastępca i pracownicy urzędu, którzy odpowiedzialni są za współpracę i kontakty z jednostkami pozarządowymi. 21 października ruszyliśmy w białyższe małżeństw w postaci złotych, diamentowych i mieliśmy jedną palę, która odchodziła w tym roku, w 70-lecie pożycia małżeństw, tak zwane kamienne goby. Jeżeli chodzi o scenariusz tej wyjątkowej inicjatywy Głanisza Święta w Kościele, celebrowana przez biskupa Radosława Olchowicza, księdza Andrzeja Ziółkowskiego, ciekana dekanatu Wilkowskiego i prowosza naszej parafii, doktora Huberta Nowaka. Następnie tutaj właśnie na tej sali odbyło się wspólne świętowanie i w tej atmosferze również wręczyliśmy stosowne życzenia, medale, listy gratulacyjne i symboliczny kwiatek. 6 listopara z swoim zastępcą oraz posiegunymi radnymi naszej rady przesłyszeliśmy w inauguracji sezonu działalności nowej grupy pod nazwą Mocsy Witkowo.

Wydarzenie odbyło się na plaży przy hotelu w białym pośrodku wypoczynkowym w Skorzęcinie. Akcją towarzyszącą była zbiórka pieniędzy na leczenie i kieńka jaszczaka ze słupcy na rzecz którego zgromadzono liczną kwotę 6 790 zł plus 60 euro. I to wydarzenie pomysłodawcą tego wydarzenia był pan Daniel Siewiński, spaliliśmy również tą inicjatywę jako samorząd, również sponsorem był hotel Biały, grupa Witkowo kwalitatywnie, pochodnicze straże pożarne z naszego terenu oraz piekania dla nas. 11 listopada w towarzyszywie Tłumu Witkowia miałem zjemność uczestniczyć w dwudniowych obchodach Narodowego Święta Niepowywłości. Świętowanie rozpoczęliśmy 10 listopada piknikiem historycznym pod hasłem Witkowskiej Ziemi Wolność Nieść, które właśnie było tutaj przed 3. 3.

Centrum Kultury jest organizowane i między innymi wysłuchaliśmy pieśni patriotycznych, podziwialiśmy występy dzieci, młodzieży i zatańczyliśmy niepodległościowego koloneza, w którym według statystyki tutaj mam zapis wzięło udział aż 210 osób. Trzyma lekcja historii odbyła się dzięki zaangażowaniu w Szkoły Powstałowej nr 1, Przedszkola Bajki, Oksiru oraz Szkoły Powstałowej nr 2. Również tutaj należy wymienić i podziękować naszym strażakom, które zadbały o doświetlenie tego miejsca, a na drugi dzień mieliśmy Trzeć Świętą i tradycyjnie spotkanie przy Ponmiku Powstańców Wielkopolskich w asyście honorowej tutaj Wojska Polskiego. 21 listopada zastępca przewodniczył spotkanie organizacyjnego w sprawie 18. turnieju mikołajkowego przedszkoli i ten turniej odbędzie się w najbliższym wieczorem, kiedy Państwo dyskonują. Zapraszamy pod tym czasem, zapraszamy początek o godzinie 12.

23 listopada uczestniczył w meczu półfinałowym w Chary Polskiej, półsalu naszego Wielkopolski, który odbył się w naszej Chary Gliwiskowo-Sportowej przy Czerniejewskiej. Dospodarczą, a jednocześnie partnerem tego spotkania był stanowczon gminy miasta Witkowo przy spadciu zarządu Witkowskiej Ligi Halowej, Oksilu Wielkopolskiego Związku Klik i Nożnej oraz firmy VOX, Salon Drzwi i Podróż w Gnieźnie. Witkowo reprezentowała drużyna Sybial Symiks, autorsk Niezno, występująca na co dzień w naszej Witkowskiej Lidze Halowej i przeciwnikiem był zespół z Wągrowca, który w ubiegłym roku również brał udział w eliminacjach u Chary Polski na szczeblu Wielkopolskim. Muszę powiedzieć, że ten mecz był bardzo zacięty.

Spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1, no i żeby wyłomić zwycięzcę potrzebny był konkurs rzutów karnych, której również na początku była pierwsza kolejka, druga. I to, że kończy się remisem, aż w końcu jednym punktem wygrała drużyna z Wągrowca. 1 grudnia upoważnieni pracownikami, i tutaj może jest uwaga, również dla radnych, dla sofistów właśnie o 1 grudnia upoważnieni pracownicy miejscodmiennego Środka Pomocy Społecznej w Witkowie będą oprywać wizyty i głosów, które złożyły wniosek o przyznanie dodatku wędrowego, a jeszcze nie otrzymały go finansowania. Bo głównym celem wizyty jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowo-węgłowego na okoliczność. I tutaj m. in.

osoba czy pracownicy, czy pracownik będzie interesował się, czy wioskodawca zamieszkuje i gospodaruje podskazanym adresem, czy stosowane źródło ogrzewania uprawnia do dodatku wędrowego, czy podskazanym adresem gospodaruje więcej niż jedno gospodarstwo, dalej czy zamieszkujący pod tym adresem gospodarują w odrębnych lokalach, czy jest możliwe ustalenie odrębnego adresu dla odrębnego lokalu. Tutaj chodzi o tę datę do 30 listopada, bo wiemy, że w międzyczasie wczesko się tam to pozmieniało. W razie wątpliwości dotyczących tożsamości osób, które podają się do pracowników MOPST-u, należy zachować ostrożność i pokroić o okazanie stosownej retymacji, bo już mieliśmy sygnały, że są osoby, które próbują wykorzystać, to są pracownikami, a w rzeczywistości są MOPST-ami, którzy chcą wybudzić jakieś pieniądze, więc tutaj trzeba być dość ostrożny.

Jeżeli chodzi o zbliżający się miesiąc, koniecie za sobą dwa gminne wydarzenia. Pierwsze już mówiłem, godzina 15, ten turniej Mikołajkowy z kolei 6 grudnia, po raz 5 pobiegniemy w ramach 5 biegu Mikołajkowego, start przy remitzie EOST bitkowie na ulicy Nowej, zaplanowano na godzinę 16. 30, tradycyjnie będziemy z maruchami biec i meta będzie przy kościele, tam będą słodycze, tam zapalimy choinkę, tam będzie Mikołajk i również po koniec miesiąca, też w tym momencie, już pozwolę sobie wspomnieć, mamy datę 27 grudnia, a więc rozpoczęcie powstania Wielkopolskiego, które również tutaj będziemy ochorzyć.

Jeżeli chodzi o kolejną działalność, to tutaj wspólnie z radnymi, jak i również dyrektorem Oxilu, opracowaliśmy na zestawki za korzystanie z obiektów sportowych, bitkowie, dotyczy to oczywiście również im jarzyna, jak i sezon kultury, bo o ile dobrze pamiętam to chyba 8 albo 10 lat nie były zmieniane, no a niestety teraz jeżeli chodzi o te sprawy z inflacją, no niestety nie możemy sobie pozwolić, żebyśmy do tej działalności nie wiadomo ile pieniędzy dokładali. Do końca roku podczas realizacji programu organizator sportu w środowisku wiejskim 25 listopada upłynął termin spadania dołożeniu dokumentów rama ogłoszonego na wolu wniosku na realizację programu szkolny klub sportowy 23 i te dokumenty zgłoszeniowe trzeba było przesłać do EZN z Wielkopolska, dalej dofinansowano kupno pucharów, m. in.

na turniej halowej klubki nożnej w imieniu Walentego Orczaka, który również na jadliśmy czasie do 3 grudnia obędzi się w hali widowisko-sportowej przy trzemnej EWS-kiej. To wydarzenie to może powiedzieć jest kultybowane od kilku lat, myślę że wszyscy którzy przynajmniej w samorządzie albo sporcie funkcjonują, to to nazwisko znają Walentego Orczaka, nie jest obce, no i przede wszystkim jest to turniej adresowany dla naszych najmłodszych, dla trumpkarzy. Nieodkładnie użyczono sadem OSP na potrzeby Polskiego Związku Merytutę Węcistów i Inwalidów na lidliwne spotkanie, które będzie w grudniu dofinansowano transporty członków organizacji tutaj Polskiego Związku Merytutu Węcistów i Inwalidów Witkowie oraz Stowarzyszenia Centrum Dehabilitacji Nogłotranej Gopronnej na spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Seniora.

Ponadto również użyczono sadem na potrzeby Polskiego Związku Hodowców Gołębi, związku z ich jubileuszem dofinansowano transporty dzieci, młodzieży z naszych placówek oświatowych na różnego rodzaju zawody sportowe. Zakupiono nagrody w postaci piłek na myślostwach gminy piłce nożnej halowej klas 6, które opóźni się 19 listopada w hali sportowej przy SP numer 1. 26 i 27 listopada wspólnie z kolegami radnymi i koleżankami i kolegami radnymi w nawiedzeniu obrazu Matki Boży, Częstwawowskiej, Witkowie. W tych uroczystościach, oprócz tutaj wymienionych również dla Rydzia, moich współpracownic i no i co najważniejsze, tłumie mieszkańców. Na trasie historycznego wydarzenia znalazły się również miejscowości z naszego terenu, czyli parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Witkowie, parafia wojskowa pod wezwaniem na św.

Marek Królowej Polski Witkowie. Wszystkich świętych w Niedrzynie, parafia Królowej Polski w Gorzykowie i parafia św. Marcina Wozdrowitym Prymasowskim. I tutaj korzystając z tej dzisiejszej okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, jak i również instytucjom, które się zaangażowały i pomagały, jak i również uczestniczyły w tych samych uroczystościach, ale również w przygotowaniach. Między innymi wieranie miasta, SOWEC, zabezpieczenie trasy przejazdu, wiele, wiele innych takich może mniej widocznych, ale działań, które są niezbędne przy takich uroczystościach. Również korzystając z okazji zapraszam wszystkich przedszkolaków, uczniów, która jest jeden z trzech z naszych szkół, by wzięli udział w tej rocznej edycji konkursu Moja Kartka Świąteczna. Zadaniem jest wykonanie własnoręcznie wykonanej kartki świątecznej w okazji Świąt Morzego Narodzenia.

Terycyjnie te wycięskie kartki po prawie nieodwróce graficznej zostaną obierane i będą oficjalnymi kartkami świątecznymi, jakie nasz samorząd rozsyła do zaprzyjaźnionych instytucji, organizacji i osób. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, to zakonczono prace związane z nawierzchnią na ulicy Bolesława Chrobek w Wilkowie. Wykonawcą była firma Drobmer w miejscowości Borowo Młyn. Wartość tych wszystkich prac to kwota ponad 365 tysięcy złotych, dofinansowanie z budżetu Wielkopolskiego kwota 49,5 tysiąca złotych. Zakończono realizacją projektu w ramach 12 edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Pierwszy projekt obejmował lewitalizację w parku w Sileswie Chłondowo. Całkowita wartość zadania pod podpisami umowy to prawie 200 tysięcy. Dofinansowanie maksymalnie 50. Wykonawcą robót był Szymon Rompel.

Odbił tych prac, zaplanowano na drugiego z względu na dzisiejszą sesję. Drugi projekt dotyczył lewitalizacji do posadzenia terenu oraz placu zabaw przy Świeficy Bielskiej w małopowietrznych miejsc. Kost całego zadania to kwota prawie 190 tysięcy złotych. Dofinansowanie to również kwota 50 złotych. Wykonawcą była inna skółka, skółka Keriya z Koła. W tym miejscu chciałbym wyróżnić i bardzo serdecznie podziękować Pani Erwbiecie Grabowskiej, która jest socysem jednocześnie Radom naszej Rady Miejskiej. Za ponadprzeciętne zaangażowanie się w realizację projektu, bo muszę Państwu powiedzieć, że tam jest kto realizuje i tak dalej.

Szkółka nie polega na tym, że gmina zapłaci i 50 tysięcy dostaniemy dofinansowania, ale również jest udział społeczeństwa, a więc przekładając na nasz język niepopularny, czyn społeczny. Pani radno potrafiła tak zmobilizować mieszkańców, że tak się rozpędzili, że nawet dodatkowe metry utwardzili kostką brukową, co nawet tego też nie było w projekcie. Ale jeżeli chodzi o realizację tego projektu, to tutaj wzorcowo. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dobiega koncentracja projektu pod nazwą Przebudowa ulicy Jana Pawła II, Alii Poznani oraz ulicy Różanej, Witkowej i Małowie też liczamy. Przypomnę, że jest to ta strategiczna inwestycja. Dostaliśmy 4 miliony 750. Całkowita wartość projektu to prawie 5,5 miliona.

Planowany termin zakończenia całego projektu jest zatronowany na koniec grudnia, bo jest to inwestycja dwuretnia. I tak wcześniej wykonawca nie otrzyma pieniędzy, jak dopiero na początku przyszłego roku. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że odstąpiłem od podpisania umowy o dofinansowanie w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadane pod nazwą Poprawa i Krasytury Komunikacyjnej oraz Bezpieczeństwa Użytkowników Ruchu Drogowego. Tutaj są te wszystkie małowo, o których tam wspominałem. Powodem odstąpienia od umowy i rezygnacji z realizacji tego projektu była zbyt wysoka oferta cenowa po przetargu, bo opiepała najniższa oferta, to była prawie 5,5 miliona złotych. W związku z tym, nie mając pokrycia, unieważniłem to postępowanie.

Ale również jest dobra informacja, że ponownie stworzyłem wniosek na odofinansowanie tego zadania do Wielkopolskiego Rzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W ramach rządowego programu Rozwoju Dróg aktualnie trwa analiza dokumentów i jeżeli by było wszystko ok, to byśmy to zrealizowali. Myślę, że również przy mniejszym naszym udziale, jeżeli chodzi o środki finansowe niż w tym pierwszym przypadku. No ale zobaczymy, jak to tam dalej się potoczy. 22 listopada ogłosiłem zamówienie publiczne analizacją zadania pod nazwą budowa chodników, miejscowości Ruchocinek i Skorzęcin. Ja tutaj nie będę już czytał, co i jak wygląda. W każdym razie to jest jedna z tych inwestycji, na którą 95% dostaliśmy dofinansowania z polskiego władu.

Program tej inwestycji strategicznej to jest kwota wg projektu 5,7 mln, tak powiedziałem 5% swojego udziału, czyli 300 tysięcy. Otwarte planowane jest na 7 grudnia. Kolejny projekt, który już w tym roku musimy jeść w rozpoczęciu w zasadzie, a który będzie musiał być zrealizowany przyszłym, to jest modernizacja stacji uzdatlenia wody i centralnej przedpłonki ścieków w Bitkowie. Wartość tego zadania to 5,2 mln, również dofinansowany z rządowego funduszu Polski Ład. Wskład własny to 5%, czyli tam 263 tysiące. I to będziemy musieli również zrealizować. Kolejne dofinansowanie to bezpiecznie w Bitkowie montaż prewencyjny wyświetlaczy pomiaru prędkości w ramach programu ograniczenia prędkości jazd społeczny i ich zachowań.

I tutaj złożyliśmy wniosek na 4 drogi dojazdowe do Bitkowa, na każdej drodze powiatowej. Niestety nie dostaliśmy pozytywnej kwalifikacji, ale poszukaliśmy wodnych środków i jeden taki wyświetlacz pomiaru prędkości ustawiliśmy na oblicze Trzemiejewskiej. Tutaj tuż przed wjazdem do osiedla i jak dobrze pójdzie drugi też z własnych środków ustawimy od strony wjazdu na oblicy Pobickiej. Jeżeli chodzi o inne projekty to już też tak czytam, ale dobrze żeby to było dalej, natomiast nie przeskoczymy. W Ministerstwie Sportu i Turystyki trwa ocena wniosków pod klasą modernizacja stadionu miejskiego przysportowej. Tam jest możliwość dofinansowania przed Ministerstwem o wysokości 2,5 miliona, a koszt orys planowanych roku, on jest na jeszcze tam poprzedni rok, to jest kwota 6,7 milionów.

Zobaczymy jak tam dalej będzie. Kolejny wniosek, który też jeszcze wisi po GS-szu to polepszenie przedszkodnej infrastruktury sportowej, dotyczy tego boiska wielofuncyjnego przy Trzemiejewskiej. Koszt to prawie 800 tysięcy, wnioskujemy o połowę, o 393 tysięcy. Trudno powiedzieć, ale jeżeli dostaniemy zielone światło to też będziemy mieć rok na zrealizowanie tego zadania. Trwa ocena formalna i merytoryczna złożonego wniosku o objęcie do platon na przyszły obióz przewozy autobusowych realizowanych przez gminę miasta Witkowo. Ja przeczytam tylko te linie, to są te, które do tej pory funkcjonują. Wiekowo-Szyszywek-Witkowskie, Witkowo-Marochowo, Bierzbiczany, Zwyg Miejski, Zpowrotem, Witkowo-Ochocimek-Mierzyń, Jaworowo-Czajki, Jaworowo-Mierzyń, Gwoci-Mankownica, Witkowo-Marochowo, Jedno-Drugie i Zpowrotem. Kolejna trasa Królewiec-Gorzykowo-Malenin-Witkowo i trasa powrotna. I kolejna Witkowo-Chłondowo-Kamiątka-Storzęcin-Sokołowo-Gajk-Zrobite-Prymasowskie i powrót. Gajk-Sokołowo-Czwierdzień-Chłondowo-Witkowo.

Łączna ilość tych wozokilometrów na 23 lot to jest prawie 170 tysięcy. Całkowity koszt tych przewozów to kwota 566 tysięcy. I w przypadku otrzymania dofinansowania Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dofinansowanie wyniesie 509 tysięcy, czyli prawie 57-58 tysięcy naszego udziału. Dzisiaj w księdzi biurzendu marszałkowskiego województwa wielkopolskiego złożyłem wniosek o udzielenie w następnym roku dotacji z budżetu województwa na budowę dróg dojazdowych do gruntu rolnych o łącznej długości 700 metrów w obrębie grodezyjnym Małowo-Kępe. Łącznie koszt planowanych robót to kwota ponad 875 tysięcy. Jeżeli byśmy się zakwalifikowali, no to dotacja byłaby prawie 200 tysięcy. Tutaj jest ta droga, którą w tym logie też mieliśmy zrobić, nie udało się droga do Wipaszu.

25 listopada, pan Syldia Myklicka, pan Łukasz Misiewicz uczestniczyli w spotkaniu co organizowany w formie komputerowej. Spotkanie dotyczyło strategii dla obszaru zintegrowanej w inwestycji terytorialnej Gniezna. W czasie spotkania dyskutowano o handlach, handlach prac nad dokumentem i radę również państwa poinformować, że z tego pierwszego października zarząd stowarzyszenia przyjął raport diagnostyczny partnerstwa zity w Gnieźnie. I ostatnia informacja, w październiku i listopadzie zastępca wspólnie z panem sekretarzem i pracownikami urzędu dzieli udział w pierwszych spotkaniach organizacyjnych związanych z powołaniem Szlapu Witkowskiej i odsłony 31. finału Wielkiego Kierstwa Świątecznego Pomocy, które obędzi się pod koniec stycznia. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Czy są pytania do pana burmistrza? Nie widzę. Zjednocznie informacja za przedarzenie listopad przyjęta.

Przedejemy do punktu czwartego, sprawdzanie zarytazacji pół uchwały Rady Miejskiej. Również proszę pana burmistrza o przedstawienie tej informacji. Niemieś się sprawozdanie obejmuje uchwały naszej rady, które zostały podjęte od 25 listopada 2021 do 29 22. W tym czasie ogółem było podjętych 86 uchwał i mam podział w czego one dotyczyły. Między innymi jedna miała charakter organizacyjny i dotyczyła ustalenia planów pracy naszej rady i komisji. 4 uchwały dotyczyły spraw związanych z obrotem niepłynnościami. 35 uchwał dotyczyło budżetu gminy wieloletniej prognozy finansowej, podatków i opłat. 5 uchwał dotyczyło też oświaty. Jedna uchwała dotyczyła miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i 40 uchwał dotyczyło innych spraw.

Jeżeli chodzi o realizację to część oczywiście jest zrealizowana, kilka jest nie zrealizowanych, ale są w trakcie realizacji i może ja tak pokrócę kilka słów do każdej uchwały coś dopowiem. Jeżeli chodzi o uchwały zakresu obroty niepłynnościami to były uchwały, które dotyczyły właśnie tych warunków jeżeli chodzi o obrót, zbycie, dzierżawę. 3 uchwały są w trakcie realizacji, dotyczą one wydania zgody na sprzedaż. Kolejne uchwały dotyczą budżetu naszej gminy, różnej opłaty. W tej grupie mieści się 35 uchwał, w tym 13 uchwał związanych z budżetem, 10 uchwał dotyczący wieloletniej prognozy finansowej, 4 uchwały dotyczyły podatków, jedna uchwała doplaty do ceny wody na rzecz odbiorców królewców, jedna uchwała dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu na 21 rok.

Kolejna uchwała dotyczyła wysokości ekwivalentów dla rządów obotniczych, straży pożarnej w naszej gminie. Dwie uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania dotyczącej przebudowy drogi powiatowej tej ulicy Przemniewskiej, którą w tym roku robiliśmy. Na dofinansowanie kosztów wymiany systemu ogrzewania na proekologiczne, my o nich tak powiedziałem, te uchwały podatkowe jak i również budżetowe są systematycznie i sukcesywnie realizowane, a jeżeli chodzi o te sprawy finansowe, to tym bardziej radni też na poszech unych komisjach są systematycznie z nimi zainformowani. Jeżeli chodzi o cenę doplaty czy tą uchwałę związane z doplatem do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi królewiec, to już od jakiegoś czasu mamy po prostu wynika to z tego, że królewiec jest zasilany z podociągu chrześcińskiego.

Podostała część gminy z podociągu, który administruje i zarządza tak naprawdę z podatki komunalnej. Generalnie chodzi o to, że jest u nas prawie o złotówkę, dokładnie o 90 groszy w metrze ścierny wody tańszy niż we wrześni, żeby mieszkanicy naszej miejscowości, które nie byli poszkodowani, to temu różnicę pokrywali. Jeżeli chodzi o uchwałę, która regulowała czy reguluje ekwivalent dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej gminy, to od stycznia wynosi ponad 22 zł za każdą godzinę udziału strażaka w działaniach ratowniczych oraz 12 zł za każdą godzinę, jeżeli bierze udział w szkoleniach organizowanych przez PSP. Do chwili obecnej mamy tutaj podane, wychłacone z tego tytułu ponad 56 tysięcy złotych.

Kolejna uchwała, dwie uchwały w zasadzie, pomoc finansowa na realizację zadania przebudowa drogi ulicy Trzemierskiej. Chodzi o to, że w jednej uchwalę podejmowaliśmy dofinansowania na kwotę 200 tysięcy złotych, jednak po przetargu, który przeprowadził pobiar, bo zdarzało się, że ta inwestycja będzie 627 tysięcy kosztowała, więc tutaj podjęliśmy decyzję, a uciekamy, ale realizujemy i dokładamy i przystąpiliśmy, że 50% dołożymy, czyli 320 tysięcy po naszej stronie, czyli te 120 tysięcy dodatkowo dołożyliśmy, stąd musiały być podjęte dwie uchwały.

Jeżeli chodzi o te, tutaj jest druga nazwa, tą uchwałę podnośnie tych systemów ogrzewania, no to wiemy, że funkcjonuje od kilku lat u nas taki system, że dokładzamy do wymiany kopciucha na system proekologiczny i tutaj my nazywamy to powiedzmy ograniczenie zalić zyszenia powietrza atmosferycznego.

Z naszej dotacji każdy indywidualny może otrzymać 3 tysiące złotych, jeżeli ma podarstwo domowe, do 6 tysięcy jest to, jeżeli jest to wielorodzinny blok czy budynek, natomiast też od nowego roku jest nowość, znaczy od tego, który w tej chwili już jest, że niezależnie od tego czy pobierze to dofinansowany, zainteresowany u nas, to dodatkowo może w wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska się ustawiać i nie ma przeciwskazań, natomiast jest tam chyba taki zapis, że nie może jak gdyby przekroczyć zfinansowanie z jednego i drugiego źródła wartości tej inwestycji, więc tam też swoją niezależnie od tego swoją cegiełkę trzeba dołożyć i też tutaj mamy tutaj swój udział jeżeli chodzi o to czyste powietrze na naszym terenie, chociaż jak teraz było zimno to też niestety, ale jak nie ma wiatru to ten smog, szczególnie tam gdzie są te doliny, a więc naprzeciw technikum, inne tutaj te zaniżenia to się kłębi i można wyczuć, że jakość tego spalanego paliwa jest różna.

Również w międzyczasie podjęliśmy uchwałę jeżeli chodzi o udzielanie dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie naszej dminy, przypomnę, że podjęliśmy uchwałę, że podnosimy o 50 zł dotacje dla żłobkach, dla klubu dziecięcego, który na naszym terenie funkcjonuje i od nowego roku on wynosi dla żłobków 200 złotych, dla klubów dziecięcych 150 złotych na jednego ucznia. Kolejna uchwała dotyczyła określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nauczycieli, pedagogów i tak dalej, tutaj nie będę też tego tematu rozszerzał, bo to musimy czy nam się podoba czy nie. Tutaj powiem o kolejnej uchwalę, uchwała dotyczyła określenia średniej ceny paliwa w dminie bitkowo.

Pamiętacie Państwo, myśmy chyba na ostatniej sesji przyjęli tę cenę, jeżeli rodzice posiadając mające dziecko niepełnosprawne, to dziecko dowodzi we własnym zakresie, to z tego tytułu niepełnosprawności należy się zgod kosztów przejazdu. I kiedyś ustawa mówiła, że należy wypłacić średnie zżycia paliwa danego samochodu w oparciu o średnią cenę paliwa, które na poszczególnych tutaj CPN-ach na terenie danej minie funkcjonuje. I teraz niedługo będziemy dzisiaj chyba nawet zmieniać to, to dobrze nie zaczęło się, ale będziemy moim zdaniem bardziej sprawiedliwy, bardziej sprawiedliwa metoda, tak znamy kilometrówkę do delegacji skupowej, taką jak my tam mamy w zależności od pojedności.

Nie jak o samorzą, żeśmy to już dawno stosowali, ale wprowadzono w tym średniom ilość z użycia paliwa, więc stąd nie chcą, musieliśmy na to przystać. Nie pamiętam może rok, czy dwa lata to funkcjonowało, teraz wraca do tego co było. Tutaj zmiany odnośnie dodatków, no to jest wielka i wskakie na przyciela, to też nie będę komentował. Jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, w międzyczasie zajmowaliśmy się właśnie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. I tutaj m. in. części miejscowości wiekowo, uchwała to została opublikowana w dzielniku rządowym naszego województwa. Pismem z dnia 9 listopada na przedmiotową uchwałę została wniesiona skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Skarga została wniesiona przez osobę prywatną i dotyczy zakazu zabudowy w uchwałę miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego. Kolejna uchwała, która dotyczyła m. in. programu, innego programu profilakcji rozwiązywania problemów alkoholowych, też w międzyczasie musiała być odbudnie zmieniona, też pozwolę sobie ją tutaj opuścić. Jeżeli chodzi teraz o wydatki z tego programu, bo to też państwu muszę powiedzieć, że to są te pieniądze, które my, gminy otrzymują za tak zwane wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, od niedawna za tak zwany sprzedaż małpek. No i teraz te pieniądze są znaczone, nie można ich tak wydać na chodnik, na nie wiadomo gdzie, tylko na tak zwanym szeroko rozumianym profilaktykach.

I między innymi z tych pieniędzy w bieżącym roku zorganizowaliśmy półkolonie na kwotę 77 500 zł dla 150 uczniów i zorganizowano wypoczynek dla dwóch grup zespole szkolną i przedszkodną w Mielbrzymie oraz dla ośmiu grup z terenu miasta Witkowa, szkoły podstawowej nr 1. Ponadto z tych pieniędzy prowadzone są zajęcia w średnictwach środowiskowych i między innymi też mam tutaj dane, może posłużyć się nimi, szkole podstawowej nr 1 na ten serw przeznaczono, wykorzystano na ten serw prawie 50 tysięcy, szkoła podstawowej nr 2, prawie 33, szkoła w Mielbrzymie wykorzystano 21, no krągło i w sumie z tej profilaktyki na ten serw działania średnictw środowiskowych wykorzystano 103 tysiące złotych.

Wspieramy uczniowski klubów sportowych, udzielamy tutaj dotacji dla oxilu w kwocie 30 tysięcy, oxil z kolei analizuje, sprawdza i tutaj wspiera poprzez wypłatę właśnie te popularne UKS-y. Również mamy uchwałę, którą realizujemy w sprawie gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i między innymi było takich 6 priorytetów na tą współpracę, ale w międzyczasie również udzielano organizacjom pozarządowym w różnego rodzaju wsparciach, między innymi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, dla Koła Wędkarskiego, Koła Turystycznego, Stowarzyszenie Centrum Kulturalne PRONYK, Polskiej Związek Emerytów i Ręczistów, Bratwost Strzelewskie, OSP i kluby sportowe.

Na bieżąco organizowano spotkania informacyjne z burmistrzem, z radnymi rady miejskiej, dyrektorami jednostek organizacyjnych czy szkolnych poświęcone sprawom organizacji różnych interes zarówno sportowych, kulturalnych, patriotycznych i tu mamy cały nasz kalendarz interes sportowych, patriotycznych wymieniony, nie będę już tutaj tego przytaczał. Na bieżąco informujemy również organizacje pozarządowe o możliwości pozyskania różnych środków finansowych z innym źródełem niż tutaj te nasze dminne, również na temat szkoły, funkcjonowania ustawy o pożyczku publicznym i wolontariacie. Na bieżąco aktualizujemy bazę naszych organizacji pozarządowych. Również w międzyczasie dokonowaliśmy zmian, jeżeli chodzi o opłaty za gospodarowanie właśnie papadami komunalnymi dla nieruchomości zarówno na tym jak i dla normalnych, prywatnych jak i dla wypoczynkowych.

Przypomnę, że na daną chwilę opłata za gospodarowanie od papadami komunalnymi jest wystalona na kwotę 32 złotych miesięcznie od mieszkańca. Jeżeli korzysta w własnym zakresie z gąbostw lodnika, ma możliwość zwolnienia o 3 zł, czyli wtedy jest ta odkratność 29. No i oczywiście również jest w drugą stronę bardzo wymierzony, że jest również kara. Jeżeli ktoś nie zbiera selektywnie 64 zł, wtedy możemy naliczyć na mieszkańca, jeżeli nie prowadzi zbiórki selektywnej.

Tak jak państwu wspomniałem przy temacie przetargu na zbieranie i zagospodarowanie opłatów komunalnych średnio około 20% te wszystkie ceny poszły do góry jak w tym roku, więc warto sobie zobaczyć 32 jak w tej chwili jest plus 20% gdy trzeba by liczyć ile osoba musiałaby mieć opłatność za gospodarowanie opłatów na drogę. Też tutaj muszę wspomnieć, od tego roku istnieje możliwość pokrycia może inaczej z tą wstęp do tego. Podszednia ustawa jeżeli chodzi o gospodarowanie opłatami komunalnymi mówiła w ten sposób, że te pieniądze, które pobierzemy od mieszkańców z tej okazji powinny starczyć na całą politykę związane z opłatami komunalnymi.

A więc na wywóz, na pracownika to powinno się zamknąć, gnina broń Boże jakby zarobiła, różne były chwyty, nie wolno było oczywiście legalnie do tego interesy wkładać. Natomiast w ubiegłym roku została zrealizowana ta ustawa, która weszła w życie w tym roku i daje radzie miejskiej możliwość dofinansowania, jeżeli będą braki to części, nie całości, tylko części kosztów do sprawowywania opłatami. I to również takim uchwałem tutaj, żeśmy podjęli. No jak mówimy też o śmieciach to też państwu tutaj powiem, że bo też różnej włosy są, że tam powiedzmy te domki rekreacji nowym, odsięgowe, nic nie płacą właściciele i tak dalej.

Jest ta opłatność maksymalnie taką, nie możemy nie przekroczyć na daną chwilę, 191 złotych, więc właściciel taką kwotę musi zapłacić, jeżeli jest właścicielem domku letniskowego. Natomiast jeżeli nie zbiera to selekcyjnie to również jest kanał na niego 573 zł. To jest trzykrotność tej stawki podstawowej. No tutaj również podjęliśmy kilka uchwał, jeżeli chodzi o różnego rodzaju plany. Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla naszego terenu. Też taka uchwała była podjęta. Dalej uchwała opieki nad zawietkami gminy Witkowo. Też na lata 22-25 taką uchwałę podjęliśmy. Co roku podejmujemy uchwałę w sprawie określenia wykazy kąpielist i sezonu kąpielowego na terenie naszej gminy.

Również tematy związane z powierzeniem dla miasta zadania publicznego, jeżeli chodzi o prowadzenie schroniska dla zwierząt. Tutaj może dla ciekawości też powiem odnośnie schroniska, bo to tak ładnie się wydaje. Są telefony, że bezpański pies i co z nim zrobić. 1200 złotych musimy przekazać za każdego zda deklarowanego psa. Jest to tak zwana gotowość przyjęcia psa w schronisku. Dalej 1100 złotych to opłata za umieszczenie psa w schronisku. I 3000 złotych opłata za każdego psa przekazanego poza zgłoszonym limitem. I mogę Państwu podać, że do końca października, w tym roku do schroniska do Gniezna dostarczyliśmy 16 bezdomnych psów z naszego terenu. Kwota prawie 38 tysięcy złotych.

Ludniarz określiliśmy uchwała, która określa tak zwany program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Tutaj mamy popisaną umowę na odgławianie zwierząt z firmą Trappet z Gniezna. I na realizację tego zadania w tym roku mamy zarezpieczone 61 tysięcy złotych, a do końca października wykorzystane jest 58. Tutaj nierówno podejmowaliśmy umowę w prawie zaopiniowaniu na wykazu lasów ochronnych położonych na terenie gminy bitkowo. Taki wykaz lasów ochronnych otrzymaliśmy z nadecznictwa Gniezno. Do prośby nadecznictwa byśmy się przychylili. Nadecznictwo Gniezno na naszym terenie ma 3 tysiące oczekiwa hektary lasów, z czego do uznania za lasy ochronione są lasy o powierzchni tylko 2 tysięcy hektarów. Ponad 1800 hektarów to jest las, ale nie w tej strefie takiej ochronnej.

Dokumenty planistyczne tutaj również żeśmy regulowali, uchwalali. Bardzo ważna rzecz, podjęliśmy uchwały w sprawie strategii rozwoju gminy i miasta bitkowo na latach 21-30. Tutaj przypomnę, że jest to jeden z bardzo ważnych, czy może najważniejszych dokument jeżeli chodzi o rozwój gminy miasta bitkowo. Ile krotk składamy wnioski o dofinansowanie z zewnątrz, zawsze wymagany jest ten dokument i wycinek z tego co w danym temacie czy to dotyczy dróg, czy dotyczy planowania mówi strategia. Jeżeli nic nie ma w strategii to szanse na dofinansowanie są słabe. Też przystąpiliśmy do stowarzyszenia pod nazwą Unii Anachbarcianska. To 18 kwietnia wystąpiliśmy ze stowarzyszenia światowi. Do tamtej pory nie byliśmy członkiem żadnej takiej lokalnej grupy działania.

W tym roku nadarzyła się okazja, że tutaj zatknęliśmy do Unii Anachbarcińskiej. Wiem, że tutaj między innymi koła gospody z tego korzystają Mierdzin, Ruch Ocinek. Natomiast my jako nowicjusze dopiero po roku członkostwa będziemy mogli się ubiegać po jakieś pieniądze poprzez Unię Anachbarciancką. Również w sprawozdaniu czytałem, że tam pracownicy brali udział w tym ZIC-ie. Podjęliśmy uchwałę w sprawie utworzenia ZID-u. To jest zintegrowane inwestycje terytorialne w Gnieźnie. W skład tego wchodzi cały powiat gniezieński, czyli wszystkie gminy, jak również i miasto, które leżą. Prze przedstawiciele tych jednostek, w tym między innymi Lidkowo, wyraziliśmy porę utworzenia stowarzyszenia, którego celem będzie wspieranie i rozwijanie tematu samorządowych. Oraz wspólnych interesów członków.

Natomiast również podstawowym zadaniem tego stowarzyszenia będzie możliwość pozyskania poprzez to stowarzyszenie pieniążków tak jak coś w rodzaju osi. A z kolei ten ZIC będzie beneficjentem na przykład wojewody czy marszałka. A my z kolei niżej. Taka jest idea tego ZID-u. Transport zbiorowy to tutaj mówiłem. W międzyczasie wystąpiliśmy i rozszerzyliśmy ten transport zbiorowy. Państwo pamiętają, że tą dużą pędlę to od niedawna była możliwość. Pozytywnie na wojewoda tutaj zachwalifikował, więc tutaj szczególnie teosfabite Pymasowskie, a zostało tym objęte. Też były uchwały z zakresu pomocy społecznej. Tu nie będę czytał tych strategicznych celów, ale również dla informacji była jedna uchwała, dzięki której wzbogaciliśmy się o nową ulicę. Jest to ulica Zlota.

Wniosę do Złożyła osoba prywatna, Rada do tego się przywiliła i mamy w Bitkowie kolejną ulicę, ulicę Złotą. Uchwały również były, jeżeli chodzi o odpłatność za usługi ochiekuńcze. Dzisiaj będzie też również ten temat podejmowany już z kolei na następny rok. Przemoc w rodzinie. Wspieranie, jest uchwała w sprawie uchwalania programu wspierania rodziny. Również podjęliśmy uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego KORP, KORP, usparcia seniorów dla gminy Bitkowo. Tu może rozszerzę ten temat, bo wiem, że są zainteresowane osoby z tematem Senior Plus, z tym coś związanego. Program osłonowy, ten KORP, usparcia seniorów jest odpowiedzią na wezwania, jakie stawiają przed nami zachodzące procesy demograficzne.

No i oczywiście jest też elementem polityki społecznej państwa w zakresie działań naszych seniorów. Szczególnie niesamodzielnych ze względu na wiek oraz na stan zdrowia. I program wchwalony w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym naszego terenu jest programem osłonowym zachęcającym pomocy społecznej wynikającym z rozeznanych potrzeb gminy. W ramach programu seniorów zyskują wsparcie społeczne, psychologiczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego. W ramach programu udziela się również wsparcia poprzez wsparcie społeczne, dalej ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne, wsparcie w czynnościach dnia codziennego. Czyli tam pomoc, zakupach, utrzymanie młoduch, porządku, dostarczenie żywności. Tak to by wyglądała realizacja uchwał, które zostały w międzyczasie podjęte.

A przypomnę, że do tego momentu to 86 uchwał. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana do ministra? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zjeżdżam z pałazami. Zobaczmy zatem i skąd przyjęli. Przechodzimy do punktu 5. Informacja o analizie oświadczeń fajnych kogoś osób, które zostały w złożeniu do ich stworzenia. I na przedstawienie informacji dotyczącą realizacji obowiązu nadania oświadczeń majątkowych, po przeprowadzeniu analiz oświadczeń majątkowych stwierdziłem, że zostały one złożone w wymalanym terminie przez wszystkich zobowiązanych. Ze złożonych oświadczeń nie wynika koniecznie przekazania ich do Urzędu Kontroli Skarbowej w Solidarskiej Kontroli i drobne nieprawdołości, które naczelnik Urzędu Skarbowego nam wykazał.

I zostały przez osoby zagrazywane usunięte do dnia dzisiejszego i w jesień. Również proszę pana dowisza, nasze przedstawienie informacji dotyczącej jego pracowników. Identyczna informacja, jak dotyczą się rządzący w stosunku do państwa, do państwa rannych. Ja również otrzymałem zup od naczelnika Urzędu Skarbowego, zarówno z nieznając, jak i zeszli, jak i zunięć zesłupcy. Informacje, że te drobne obywienia nie rzutują, czy nie wnoszą nic nowego. Czyli zostało jakby tutaj nieznane, czy jest wszystko ok. Pracownicy na bieżąco skorregowali te nieści złości, o czym poinformowali oszczególne urzędy skarbowe. Dzięki bardzo. Przewodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwalosławy o dostarczenia skargi na drobniższa gminy miasta Witkowo.

We wcześniej 2020 roku wkłonowała Rada Miejskiej Skarga na drobniższe gminy i miasta Witkowo. Skarga została skierowana na posiedzenie komisji skarg wniosków i petycji. Na posiedzeniu 12. 12. 2011 komisja ta zapoznała się z treścią skargi i wzórka jaśnego na drobniższach w następnych pracach w odpinie, w tym w Przedniewsiu. Proszę Pana radnego Krzysztofa Bykowskiego, przewodniczącego komisji skarg wniosków i petycji pomiędzy oczytań w odpinie. Uchwała komisji skarg wniosków i petycji dnia 11. 10. 2022 w sprawie wyrażenia stanowiska na temat dostarczenia skargi na drobniższa gminy miasta Witkowo. Na podstawie paragrafu 7. b, ten pierwszy statutów gminy miasta Witkowo, tekst z jelolitych dzienniku redukcji w mojej ustawie popolskiego z 2019 roku, pozycja 4726.

Komisja skarg wniosków i petycji uchwała co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się ze skargą państwa Joanny i Rawała Witkowskiej na drobniższach gminy miasta Witkowo, komisja skarg wniosków i petycji uznaje skargę niezasadni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przewodniczącej czyżby o wychosnie. Uzasadnienie. Skargami drobniższach miasta Witkowa nie może być uzgadnione, gdy zarzuty w niej zawarte są, nie są uzasadnione. Przedmiotem skargi są przede wszystkim zaniechwania, którymi mogli się dopuścić w drobniż miasta Witkowo w zakresie reakcji programu wykonawczego na nieprawidłowe działanie. Wskazane w karcie działania wierzawcy osobiście lub przez jego pracowników. Były niezgodne sprawy.

W pierwszej kolejności przewodniania rewerawcą gruntu pośrodków początkowych w skoręcinie po 1922 roku była spółka, osoba prawna, a nie będzie wymieniony wierzawca. Na lewej również podkreśli, że wskazane w skarze podwierdzawianie gruntu stanowi niezgodność z umową, a nie sprawę, co stanowi istotną w ulicy. Naruszenie regulaminu ośrodka jest w prawdzie naruszeniem prawa miejscowego, ale nie stanowi wypracowania o rozumieniu kodekcji wykroczy. Przepisy wyżerymiennego regulaminu nie stanowią przepisów porządkowych, rozumieniu artykułu 54. kodekcji wykroczy. Gdyż są stanowi na podstawie artykułu 40. ust. II ustawy o samorządzie gminy, a nie artykułu 40. ust. III, który stanowi podstawy do wykonania przepisów porządkowych.

Zakrócanie zraź porządku publicznego, spokoju i tym podobne stanowi wykroczenie, ale organem właściwym do podjęcia środków formalnych jest wówczas Policja. Naruszenie tej dzielżatnej grupy ośrodkuje podjętory skorzystanie z zawartej umowy uprawnia winę, jako wyjrzałemcego do zastosowania sankcji przewidzianych umowów. I taką sankcję gminy i miasta rizkowo zastosował rozwiązując dzielżatcą spółką o umowę w dzielżatnej grupie. Przy tym ją zajrzeć nie prowadzi działalności regulowanej w ramach spowody działalności gospodarce może ją prowadzić bez usługotnienia z organami samorządej. Analizując skalę komisji nie stwierdza, komisja nie stwierdza postaci przyjęcia, reguliść, tolerowa, łamanie prawa. Nie można też przypisać mu niegospodarności. Przedmiot cyklu Komisji Stalibrystku Bezpieczeństwa Środkostnich. Czy są jakieś pytania do tej skargi? Czy już mamy jasność? W projekt uchwały odnosimy dwa warianty.

Uznania w skargi za zasadną bądź nie zasadną. W związku z tym, że Komisja w Skarbie Wniosku i Petycji rewolucyjne uznanie w skarbie za nie zasadną, poda pierwszej pewności w projekt uchwały nieutworniającej omawianą wskargi, przechodzimy do głosowania w sprawie rozparzenia wskargi na bądź wyszek jedzenia stawikową. Kto z wysokiej rady jest za projektem uchwały uznającą poorganą skargę za nie zasadną? Mamy wynik. Słucham, że uchwała została odjęta większością głosów. 14 za czy brakuje głosów. Słucham, że Prow miejska postanowiła uznać po zespołu. Jest definat 13. 30. Owasza Czerne do godziny 13. 95. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00.

Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12.

00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00.

Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12.

00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00.

Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12.

00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00.

Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12.

00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00.

Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12.

00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. Owasza Czerne do godziny 12. 00. .


S K R Y B O T

Transkrypcje

Skrybot. 2023, Transkrypcje video z YouTube

Informujemy, że odwiedzając lub korzystając z naszego serwisu, wyrażasz zgodę aby nasz serwis lub serwisy naszych partnerów używały plików cookies do przechowywania informacji w celu dostarczenie lepszych, szybszych i bezpieczniejszych usług oraz w celach marketingowych.