Skrybot transkrypcje nagrań

Promowane transkrypcje

TRANSKRYPCJA VIDEO

witkowo-xliii-sesja-nadzwyczajna-rady-miejskiej-w-witkowie-18-sierpnia-2022-r

Witkowo

XLIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie - 18 sierpnia 2022 r.

Opis wygenerowany przez Skrybot

Dla tego filmu nie została wybrana usługa automatycznego generowania opisu. Wciąż można to zrobić wybierając odpowiednie opcje sekcji Premium.

Transkrypcja wygenerowana przez Skrybot

Nie zapomnijcie zasubskrybować oraz zafollowować mnie na Facebooku. Nie zapomnijcie zasubskrybować oraz zafollowować mnie na Facebooku. Nie zapomnijcie zasubskrybować oraz zafollowować mnie na Facebooku. Nie zapomnijcie zasubskrybować oraz zafollowować mnie na Facebooku. Nie zapomnijcie zasubskrybować oraz zafollowować mnie na Facebooku. Nie zapomnijcie zasubskrybować oraz zafollowować mnie na Facebooku. Nie zapomnijcie zasubskrybować oraz zafollowować mnie na Facebooku. Nie zapomnijcie zasubskrybować oraz zafollowować mnie na Facebooku. Poczuję pana przewodniczącego o odpłacowanie tej dzisiejszej nadzoranej sesji, którą dopłacamy, bo dzisiaj nie dopłacamy. Zapraszam decyzję, że dopłacamy. Poszukaliśmy pieniądze na Pięknie Wielkopolska Wielu, to było jak gdyby główny pomysł odpłacania tej dzisiejszej nadzoranej sesji.

Przy okazji jeszcze parę dni takich oczywistych, ale również w dostaniu do okazji, żeby można w porównem we wrześniu uregulować różnicę w zasadzie w cenie dopłaty wody dla mieszkańców Królewca, to dwa zdania na ten temat co roku taką ruchowalę podejmujemy, a spobiektowana ona jest tym, że różnica wody, z której korzystają mieszkańcy Królewca, oni co zostają znowu w ciągu wersjińskiego, jest po 95 groszy wyższa niż cena nasza tutaj z zakładu do wytraty komundamu i kwitkowa. Wiadomo, że innej możliwości na damy chwilę nie ma, bo trzeba było łączyć gorzykowo kolejną siecią naszą do Królewca, więc co roku podejmujemy uchwałę i jeżeli jest duża różnica, to wracamy do 1 m3, a mieszkańcy Królewca pracują taką, jak my, pozostali mieszkańcy naszymi.

Myślę, że jeżeli chodzi o projekt tej uchwały, to nie powinna być ta szczegół. Są jakieś uwagi, pytania, jak Pan Obromiszczan? Nie widzę. My co prawda przychodzimy do głosowania projekty uchwały, sprawiać dopłatę do ceny mody, na rzecz obbiorców dzieci Królewc. To jest wysoki rad, więc obrótyszymy je tutaj, to jest przeciw, ktoś utrzymał. 12. Królewca stwierdza, że dopłatę ratujemy niedobłośnie przy stanie 12 rad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Dokonanie zmian w bielędniu w odbudzie finansowej. Proszę Pana Obromiszczana, mam jej głosu, a potem Panie Ministerze. Proszę, Cześć, Panie Ministerze.

Jak powiedziałem, powodem tej dzisiejszej, nazwyczajnej sesji było poszukanie pieniążku na pięknie biegłopolska pieśń i również drugi powód to przy okazji zwięczamy o 20 tysięcy wydatki na modernizację stacji udatniania wody i centralnej przepokądy ścieków. Wreszcie, kwestia wdrużena z wyjaśnieniem, pamiętacie Państwo, że na to składaliśmy wniosek do Związowego Programu Polski Ład, otrzymaliśmy na to zadanie 5 milionów, ale okazuje się, że plus nasze 5%, ale okazuje się, że jeszcze musimy porządczyć, jest taki wymóg do tego kroje funkcjonalno-użytkowe tego zadania i na to tak biorą 20 tysięcy, więc też również wnioskujemy o zwiększenie wydatków na to zadanie. I poszukaliśmy tych pieniążków na zwiększenie naszych wydatków majątkowych i tutaj wydatków bieżących, myślę, że to tak jest chyba zbiórcza wszystko czego dotyczą te sprawy finansowe.

Ja może poprosić teraz Panią Skarbi do przedstawienia tej piosenki. Przedstawię w groju uchwały w sprawie zmiany budżecie na rozbierzący oraz zmian wieloletnich i nasz kolejny adres na prawie szacę teście, prawie 2 tysiące w roczu. Uwierz, którą podjęć w programie, jest zmiany budżecie na rozbierzący oraz zmiany budżecie. Kwotów dowodów i wydatków budżetu zwiększa się o 554 tysiące 932 złotych i 95 rocznych. Zwyk budżet i nim udatkujemy. Dochody bieżące zwiększa się o 454 tysiące 932 złotych i 95 rocznych. Dochody mają władę o 100 tysięcy złotych. Wydatki bieżące zwiększa się o 799 tysięcy 932 złotych i 95 rocznych. Natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o 245 tysięcy złotych.

W postawuniu jak uchwały o ustępie siódmy dodaje się paragraf 19 w liczbie nim dochodych wydatki finansowane ze środków Sądużu Przeczyt Działania COVID-19 na finansowanie i dodatku znać zamiar realizacji zadania związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z zaucznikiem wczesnej do nimi uchwały. Zmiany w budżecie uchwały zazadną są w związku z decyzją wojewodyni, w okoliczności jego sprawne zliczenia grau dotacji na rozdzielczący rozdziało się z 173 tysiąca 30 złotych dotacja specyfikowana paragrafie liczby czy innym na zadania własne w kwotę 180, 113 złotych i 95 rocznych. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie zareny realizowanym dla ucządowego programu w szkole i w domu.

W związku również z wpływem środków zgodnie z reaktorami umowania w tym wywołaniu ustawy ekopolskiej a im inną utkowo sprawił udzielenia dwiejwózca ekopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji zero z przeznaczonym na skup finansowania uprojeni, którą wkontnęła. Gdy aktywnie zresztą zacząć, musimy sobie zacząć do górnogówe zakreszany w garty w który czas spędzamy oraz w drugie zadanie aktywnie zaosobowali relacje mięsieńsko-robocze, rekreacyjność, kontroli, stowarzyszenia obostrów i miejsc, łącznie 100 tysięcy złotych po 50 tysięcy na każdy z nich projektów. Zgodnie z decyzją reaktorów ekopolskiego w sprawie przyznania w linii rektora w startek w okresie 145 tysięcy, czyli 43 złotych z tytułu dowództw utraconych przez linię w roku 2018 w związku ze zmianą zakresu podatowania elektronii wiatrowej, w związku z tym również ten kłotek wprowadzamy do obostrony domowej.

W tym również środki z dużych pomocy tworzone do nawiązania rektory 14, ustawy zmian na segołacach w 2013 roku, o pomocy obywateli oktorywnych związków, zgodnie z zwołami maziem i obywateli zbochowarstwa, na kłotek 2300 zł. Zmniejszamy sąderstwę poświetlową zgodnie z decyzją administracji na asorty pochodów 1024 złotych i zwiększamy wpływy z innym lokalnym okład, pobieranym jako obszaryi odlemnych ustaw, zamiast na tereny środka i poczynkowe w wiosce o tecinię o kłote 200 tysięcy zł. Zmiany w budowie wydarów znajomikowych. Zbliża się wydarki na zadanie.

Budowa sieci kanalizacji serii tak, że po pomocy świętokrasecznej i zbudowani na sprawie o kłote 100 tysięcy złotych, zmniejsza się wydarki na zadanie rektorylacji, a przy budowarstwie zbudowalnej o kłote 30 tysięcy złotych, zmniejsza się wydarki na zadanie z tych obrób, na kłote 100 tysięcy złotych, zwiększamy wydatki na zakup ojazdów strukturydowego do usług, do użytku, za funkcjonariuszy, pomyslenia propozycji w tkowie o kłote 500 tysięcy złotych. W środki biura zabezpieczone, w budowie sieci zakończyły 2 tysięcy złotych, teraz zwiększamy wydatki o kłote 500 tysięcy złotych. Zbliża się wydatki na zadanie pod nazwą kłotelizacja stacji wytargania wody i centralnej przeprowadzi ściepło w tkowie o kłote 20 tysięcy złotych, wcześniej planowaliśmy 5 tysięcy złotych, to zadanie zróbmy już w jarne wielokrotnie w miastowe w tym razie przedsięwzięć.

Zwiększa się wydatki na zadanie aktywno-ogóre, relaksuje się z wierową poboczeństwę rewelacyjno-osłonkowej, stowarzyszenia o komosłowizm o kłote 40 tysięcy złotych. Zwiększa się wydatki na zadanie, za zadanie, gdy aktywny wdęczny kłotel służy sobie tym kłotlem, bo do nas zapraszamy, dał główny okaz w ten zam, o kłote 90 tysięcy złotych, czyli wzrost wydatków w kłocie nie o 30 tysięcy złotych. Ta projekty zostaną skfinansowane z dotacji swojego ustawienia podworskiego to w kwotę 50 tysięcy złotych. Grubie wydatki od pieroce zwiększa sprawie datów, w miejscu od innego rzeka, to mamy sporo szczegółowe, 100 dziedzicielu siedemset 13 złotych i 95 wyroży. Tytułki datów, które są finansowane w dotacji celowej, które odkryły państwa o kłote 16 tysięcy, 13 złotych i 95 wyroży.

Zwiększa się wydatki na utrzymanie zielem o 500 tysięcy złotych, wydatki na obce wkrótce odza ciągłymi kredytów i pożycze, o kłote 100 tysięcy złotych, na zadanie za kres ryturystyki o 100 tysięcy, 1089 złotych, na zadanie za kres rytury o poniedzielną stanowę o kłote 208 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o zmiany biorektorycznej w drodze finansowej, na przykład w 2021, w 2031, to jest zmiany unikalne sprowadzenia zmian w budowie czerwowe bieżących, ja może bym o tym przypomnę, dochody po zmianach wynoszą 64 miliony 468 tysięcy, 952 złotych i 65 wyroży. Dochody bieżące 63 miliony 98 tysięcy, 184 złotych i 35 wyroży. Dochody majorkowe 500 tysięcy, 10 tysięcy i 778 złotych i 56 wyroży. Wydatki ogółowe 75 miliony 15 tysięcy, 436 złotych, 82 wyroże.

Wydatki bieżące 66 miliony 52 tysiące, 490 złotych i 16 wyroży. Wydatki majątkowe, te, jakie zrobił Jacek, na miesięc, 690 złotych wynoszą 8 miliony 666 tysięcy, 946 złotych i 66 wyroży. Wprowadza się zmiany, wykazie przedsięwzięć na modernizację i ustawianie wody w centralnym czy gospodarstwie publicznym. Oprezentacja tego przedsięwzięcia, rok 2020, rok 2023 i wydatki obrób bieżące z większego 20 tysięcy złotych do kwoty 79 tysięcy złotych. To są te łączne na przykłady finansowe ulewają, bo również zwiększają kwoty 20 tysięcy złotych i przy pomocy, że zadanie jest dofinansowane z kompursu przeciwdziałania roku 2019, które ma rządowy kompursu POSTOA Program Inwestycji Stylatycznej. Ile wyniosło na 4 finansowe zbrodnia wszystkie umowy, określone w ustawianiu finansowych? Publicznie, jak i w zarówno 2,4, 2,4 tysięcy.

Jeżeli sobie mieć pytania na temat, to proszę, bo to bardzo niszczące. Poza tym, tak już zadanie do Państwa, czy mamy jasność? Proszę, proszę, że pytanie na temat, to może lepsze pytanie będzie Pana Równisza, bo 20 tysięcy zbieramy kwoty do tego obujazdu. Proszę, proszę, że wyda, że może. Jak Państwo pamiętacie, to też Pan jest karnik, powiedziałam, że w sumie mamy, nazwijmy na pozycję, dofinansowanie 400 tysięcy złotych, 8 tysięcy jesteśmy przeznaczyli na zakrwity szkolenia psa i różnica, czyli 32 tysiące było na zakrwity samochodu radiowozu. Międzyczasie się okazuje, że to chyba dużo, dużo więcej niż suma, którą koniecania tutaj komenda w zasadzie wojewódzka nas prosi o odmienczenie 5 tysięcy, ale samochody dość dużo, znacznie więcej podróżowały.

No i jest prośba, żeby Rada przywileła, bo zwiększyli nam 5 tysięcy, to jeszcze powiedzmy ten przywioł będzie w ramach takich, no, szczególnej współpracy samorządem wietkowskim i to zniwer zje tam dużą różnicę, którą z kolei komenda wojewódzka musiała dołożyć. Myślę, że te 5 tysięcy pewnie jest tam jakiś, znaczy z sądu jak duży bilant, jak już zdecydowaliśmy na główno tego radiowozu finansowanie, bo tam by też byli nagranatowo, no to myślę, że tutaj raczej powinna być ten projekt pozytywny i rozpatrzony, proszę Państwa. Dobra, dziękuję Pani. Dla wydatki majądowej, to zmniejszamy o 100 tysięcy, 200 tysięcy, 100 tysięcy, też 400 tysięcy, a zwiększamy tak też i o 100 tysięcy, a te pozysały 10 tysięcy.

Dwie zmiany są wykazane w załączniku 2A do ustawy i ja nie wszystkie wyższe wyjmuję, proszę podsumować, co to jest zmian i perszalony to to. Dobra. Załącznik 2A. Tak, zmniejszamy tą wzory na wydatki majądowej o 220 tysięcy, czy w dyrektorie 2A, zmniejszamy w dyrektorie 3A, czy w dyrektorie 2A. W kilku pozycji ja te zadania, wszystkie im szczególne, one są umniejszone, to znaczy się nie ma jakiej potrzeby, żeby rezerwować te pierwsze kodki, które wydał nam te zadania, a pozostałe wymawiają zwiększenia do finansowania, ale proszę spojrzeć, zostało ci karta, tam są wszystkie zadania, które wychowali, więc rozwija, które się zmniejszamy, głąbkie zmniejszamy wydatki majądowej. Miejsce 20 tysięcy. Tak. Tak, tak. No i jeszcze raz może powtórzę, tak, i proszę liczyć.

Zmniejszamy o 100 tysięcy, zbudowano realizację i ustali tam, i że to po liście, no, jeszcze raz, o 100 tysięcy, reprezentacja przebudowano w tym nim o 250 tysięcy, czyli jest 300 tysięcy, wychód produktu od nas, o 100 tysięcy, czyli już mamy zmniejszanie o 400 tysięcy, minus 400 tysięcy, teraz zwiększenie, zakup samochodu 5 tysięcy, notywizacja stacji rozwinięcia, bo to 20 tysięcy, mała aktywna, mała fokorstry, czyli te, które raczej się wychowały o 4 tysięcy, kolejne zadania, wiatry, w liste, że po 30 tysięcy, po 90 tysięcy, co daje wody, w którym zbyt się wyśmieniliście. Należy wmawiać, wytrzymać. Ja podałam zadania, które się wydały, jest mniejsza i zmniejsza, ja mówię o tej studii pracowej, wytrzymać za to.

No, no, proszę państwa, tak musi być, że powiedzmy, ta strona lewa i prawa musi się finansować, nie? Może się okazać, wiem, co tutaj chodzi, może się okazać, że później, do którejś zadania, z którego tutaj ściągamy, zabraknie, a może się okazać, że to zadanie, no, powiaduje, że będzie tajsze i zostanie, a to nie zostanie wykonane. Ale no, stąd tutaj ta księgowość, że tak powiem, analityczna musi wyćść się finansować. Dzisiaj, na tamtą chwilę. Proszę państwa, oprzytam do założenia. Ja czytałem, tak, to czytuje, to jeszcze cztery dobre, to, że są tysięcy nawigów grupu z warunkiem, z warunkiem, z warunkiem, z warunkiem, z warunkiem, ale nie ma zaraz tego. To jest cały czas długie logia, które państwo przypominacie, z Gorzęciń, płyty, ta droga do Oblasów.

Na tamtą chwilę to wszystko tak idzie wolno, bo geodezja nie naliczyła nam jeszcze ile my, jak samorząb będziemy musieli zapłacić. W związku z tym ja w tym momencie watam dziury i tam ściągam, może się okazać, że w tym roku geodezja nie naliczy, ale jest też taka nadzieja, która w tym temacie, że jeżeli naliczy, to i tak będziemy występować jako samorząd o, powiedzmy, nieliczanie. Oczywiście decyzja później jest za rządu powiatowego. Także takie ruchy, czy to musi się podobać, czy nie, to muszę dorobić. I szukam tam później rezerwy, tak jak państwo powiedzieliście, że zwiększamy, to ja globalnie muszę na ten sposób komuś tam okroić albo zlikwidować, zadane zadanie, bo nieraz jak tam coś mówicie, to ja mam im proszę wskazać, nie, komu zadać.

A tak zadać komuś to jest nieelegancko, lepiej uciąć, bo być może, że gdzieś w 50 roku. Dlatego nie ma sesji, czy sesji nadzwyczajnej, żeby nie było zmiany budżetowe. To jest, można powiedzieć, żywy organizm. Pytam się z tego powodu, że potrzeba odbykułku tych wątków i chronienia tych wątków do końca efektu, ale dlatego jeżeli nie ma drugiej możliwości na dzisiaj, to nie możemy tylko opiekać na to. Myślę, nie chcę tutaj na 100% mówić, ale myślę, że w przyszłym roku już zapomnimy o tej drodze, o asyptyce, żebyś wziął seks. W porównaniu. Czyli wszystko wziął do nich w kontakt. A tu jeszcze aparat kultuacja dru, coś tam zmniejszamy, że możemy teraz, czy? Tak. Wyskąpiliśmy, bo rekultywacja kulta mieliśmy milion złotych, dzisiaj od rany z tego 200 tysięcy.

Przymierzamy się do rekultywacji, jeżeli chodzi o drugie małapo, czyli ten VIPAS-stawy. Mamy tam stosowne porozumienia i jak dobrze pójdzie, to też jakąś część, na razie trudno powiedzieć, VIPAS deklaruje. Ale z drugiej strony znowu mamy prośbę o VIPAS-u, żeby nie robić teraz tej całej akcji przedsięwzięcia, chyba że zróżemy między skubem, nazwijmy zbóż, a skubem gukurydzy, bo to wtedy utrudni wyrodnikom cały transk. W związku z tym, z tym momencie nie powiem, czy będziemy to na siłę robić. Być może, że jeżeli do nich nie pozwolą, to zrobimy przetarg o tej całej akcji gukurydzionej, ale nie. Przepraszam, ale nie możemy. Do tego dążymy.

Natomiast z drugiej strony niepanna deklaracja, że tak, ale rozmowy były, trudno nawet dwa czy trzy razy, mamy stosowne porozumienie, ale nie mogę powiedzieć, że po połowie. Na razie jest to, że tak powiem, w trakcie dawaj. Pierwszy ten. Tak. Szanowni państwo, właśnie tutaj się do państwa pytałem na to, że jak na tym założni dywale tego ciała, to w jasieniu, bo teraz tak, rodnictwa zawieramy 100 tysięcy, z transportu w uczuci zawieramy 200 tysięcy i z gospodarki mieszkaniowa też 100 tysięcy, a dokładamy, tak jak i tak związamy, małachowo, naglądowo, na 20 tysięcy na modernizację sieci i 5 tysięcy właśnie na portes. Czyli faktycznie zawieramy 400, a jest to z tych 50 tysięcy.

A z tego się pyta, nie ma w tym wykazie, czy te 200 tysięcy nie spada, bo zadaje pytanie, no nie ma. Ale jak pan już powiedział, że lewa i prawa słowa, czyli te wszystko musi się sumować, a teraz jest 10 tysięcy. Wysumowujmy się, zaproszę całą zaopcję i prawa. Tak, zapraszam. No to jest, pamiętaj, że jeszcze, że nie skupiam. Właśnie, kiedy zaczyna się nagrywać, jest 20 tysięcy. Proszę? Tak, to jest, dlatego jeżeli zawieramy jakieś adrobanane, to się po prostu po zawraniu 400, to jest 400 tysięcy, no i że to jest sumowa, nie wytrzymało. Ale nie ma w sumie, że nie dajesz im przywyciętego. A mi tu właśnie, tak jak ten, ten, ten, ten, ten.

Jest, jak tylko, że może wypracować, jest poprawnie. A gdzie, panie skarbie? Panie skarbie w tych działach wzrosło, ale niekoż nie, nie musi być wydana. Ja rozumiem, bo jeżeli na przykład, jak wiesz, że ktoś zawiera 6 tysięcy, to ta suma jest rozdzielona, gdzieś na tym nie pozyskała. Ja się to zaśpiewam, że bardzo pewnie. Tak, więc zawinamy, jak tutaj zróbmy, może to jest jakiś ponowny rum, jak ta można wyraźnić, tu zawinamy sumę, tam 20, sumę, czyli 400, a dokładamy 145, czyli aż te pozostałe, gdzie to widać, bo nie ma, tylko każdy, każdy.

Przejdź oczyście, by było, gdyby zarówno zawieramy 200, to nie jest to, że zaraz piszemy samy, tam ma w ogóle 45, na drugie to 45, tam gdzieś to, w tym sensie, nie? Panie panie, ja jeszcze nie widzę problemu, można zeszłego roku zrobić, gdyby ułatwili, tutaj ma dwie, gdzieś zjebiczenia, gdzieś mniejszenia. Ale gdzieś działach wzrosły, a nie byliśmy wydawny. Ale pani mistrz, taka była zbudowcika, tam, tutaj dwa, a nie ma, właśnie 200, 300, co to jest? Nie ma, nie ma. Ale pani sprawi mi, pismo, bo zbacza, to jest inwestycyjno. Majączkowe, nie? Majączkowe, tak. No i z majączkowymi zawieramy tak, w pierwszej pozycji 100 tysięcy, w drugiej pozycji 200 tysięcy i zboczno tysięcy. Czyli 400, tak. Ale gdzie je przerzucamy teraz? No, ale nie mamy, panie mistrz.

A pani sprawi mi 400, i teraz, jak pani powie, które rozsiały, to już nie jest na prosto. Na pierwszym rozsiały, jak poszło. A potem z tego rozsiało, no, bo teraz, jak panie mówi, zgadzało się, że o 400 tysięcy, a my szamy, i teraz mówię, gdzie jest duża, 5 tysięcy na zachód, samowo, na modernizację, z tego rodzaju. Nie, pani sprawi mi, my to widzimy, gdyby odchodzi teraz, koledze, że 100 tysięcy poszło do jakiegoś innego działu. No oczywiście, tak. I najpierw pokażę, do których działu, a o co to trzeba jest, a potem dopiero z tych działów, no, jak? No, bo teraz umiejemy ogólnie, a rozdajemy na innego, pozostałego działu. Tak. No to właśnie, no, bo na 200 tysięcy, na przykład, że 100 tysięcy, załóżmy sturyzyki, że odnaleźliśmy sturyzyce, bo może być gdzie indziej. Tak.

I teraz, chodzi o to, gdzie jest 3 tysięcy. Będzie poszło teraz, do które wyszło. Tak, czyli 4 pozycji, które wyszło do minus 4 tysięcy, to myślę, że to badamy stąd 145. Co? Tak, 145. Tak. A teraz, gdzie to do tych 3 tysięcy, bo to. . . Dlatego, dlatego, bo wieram jest strasznie, które działu poszło. Tak, bo tam chciał by wiedzieć, gdzie tam zostały te same miliony, co mieli zło 6 tysięcy. Te tysiące generacji od 24 tysięcy, 40 tysięcy, i co zrobiliśmy na to, co wyszło. Tak. Takie wieżące, ja je przeczytałam, te wydatki wieżące, w sumie 700 tysięcy, z 2 już w lukie, wydatki, że są za 700 tysięcy, 9 tysiące, 9 tysięcy, zwiększają się, czyli znaną różnicę, z rocznej wydatki wieżącej, a z mniejszenia wydatków mają trwawkę.

To jest ta zmiana odwoju wydatków, czyli zwiększenie o 554 tysiące złotych. Gdy przesuwa się wydatki z grupy radów majątkowych do wydatków wieżących. No co, na uchwałą, na uchwałą. No, to bardziej ja przeczytałam, przepraszam. Tak, to tak, tak, i wiadomo, że te wydatki, ja się podaję do tych wydatków wieżących, bo tutaj funkcję daje, są wydatki, dają się 30 tysięcy. No, w sumie wydatki majątkowe przesuwali do grupy radów wieżących, i znowu, tak samo, daje to wzrost, nie daje to obu. O 554 tysiące złotych. 899 zwiększamy wieżące, a zumniejszamy majątkowe złotych i się wyczuć 1000. Tak? Tak. Czyli majątkowe przesuwali do wieżących. No, to i kto? Nie wiem, ja z tym teraz. Ja tak myślę, że na to, że to jest akurat.

Tak, bo dlatego, wiecie, w kraju terenu, dla A, dla A nie ma. A to są kongelki Eta. Do zobaczysz, tak, do zobaczysz, nie daj mi wydatki. Ja pytanie znowu. Pytanie do wydatków wieżących. W punkcie D, są wydatki zakresu, który jest w KMIS, kwota spodajne 30 tysiące. Tak? I chciał bym tam wiedzieć o tym, co jest w KMIS. Tak? Czyli w rozdziale 630, 95, już, jest to, jest to bardzo wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z powodnymi, czyli to jest 20 tysięcy powodów, czy 400, 490 i na zakup materiałów i usług po 50 tysięcy. Czyli łącznie 100 tysięcy, 3090 wzrost wydatków. Dobrze, dziękuję. Jeszcze pytanie do MIS-E, o 208 tysięcy na kulturę, którą biegi są naranżone? To na imprezy kulturalne. Tam dany dany był niedoszacowany. Przed nami są różne imprezy kulturalne, co jesteśmy, musimy zabezpieczyć się.

Oczywiście uważam, że te są niezno przeszacowane, to oczywiście inny pożyczany przez drogi dioletarskiej kulturę. Czy tam nie jest zaznaczone bardzo naryzistowa? Naryzistowa? Mówi Pan o zróbach, czyli rozdzielu darobieńska, darobieńscy z radą ją dobudują. One nie uniszają dywalu. To nie może być tak wprost, że darobieńska jest przeznaczona na dywale. Jakie darobieńska to wprowadzamy? Czyli do budowej takiej samej osobowości postanowimy? Tak, bo to oczywiście jest dwojowa wdostęp. Czy jest jeszcze jakieś pytania? Tu mam Pani Burmistrzu, ten szósty punkt. W większości, który byli w imię globalnej, w ogóle obieranych na podstawie wyników, skarża wjazd na te imię szereg. Czyli już wszystkie wynioski, które są w środkach zarejestrowanych, to podaje to na indywidualne? To są te pieniążki, które liczyły, że minimum 700 000 zł, kiedy mieliśmy założenie ostatnio, zwiększamy do 900 000 zł.

Licząc, że te pieniąże po prostu tutaj nam wpłyną do końca sezonu. Jak do danym dzisiejszego i do danym danym? Trudno powiedzieć, ale to zbliża się do tego miliona 900 000 zł. Czyli po prostu z tego, że bierzemy czarny czy czarny ten? Ja jeszcze się zapytam, po prostu, że zadanie, Panie Panie, jak będzie kaszczować, to zadanie, Panie Panie, mam koniec, więc powiem, że po tych zadaniach, te pieniądze, które dzisiaj mam tutaj układać, tak? Ale nie może się z tym znowu opowiedzieć. Panie Panie, nie mam nic zapisane. Pani z kamien, może macie tam załączniku, nie? Oczywiście. To się z tym nie przetestuje. Te 50 plus nasze środki i przedkary. Tak. Gdybyś zresztą poczył, oczywiście się skontuzował, to po prostu teraz zakraszamy.

Była koda z 150 000 zł, z nasz 90 000 zł, czyli wykonamy to zadanie na kodę 24 000 zł. I pamiętajmy, że na tym zadaniu jesteśmy 500 000 zł. No tak. Odnoszamy. Ale do biegu na razie, a silnym małym powodem pracuje się zdroż. To było na przykład 100 000 zł, zwiększamy może 40 000 zł i wykonamy to zadanie na kodę 130 000 zł. Otrzymaliśmy również na to, że mamy 50 000 zł. No. Tak. Tak, no tutaj w poczucie Państwo zwinansować sobie, jak to wygląda. No, ale. . . No, ale ja bym powiedział, że programu jest nie do tego. A problem od tego nie jest. A macie. . .

Macie Państwo przygłady, że ci duże, ci małe oskaranie w dnia, w sześć dni raz dostaniemy, nie dostaniemy tutaj na tym kolegarowi czystej terenów. Nie liczy i po prostu byśmy wzięli do osób, żeby tego nie robili. Ale. . . chyba zostanie. I zresztą. . . Szanowni Państwo, nie denmówi, bo idzie transmisja i nie będzie słychać. Dobrze, to znowu. To będzie jak w naszym sejmie. Zresztą nie da się wziąć. Dzięki. Proszę bardzo. I kto ma jakieś pytania? Czyli już się te pytania wycierpali czy możemy przejść do osób. Myśmy wierzymy. Jeśli tak, to przechodzimy do punktu trzeciego, czyli dokonanie zmiany lekkiej w drobności finansowej. Wysoka Rada, głosujemy projekt uchwały w sprawie prowadzenia zmian w drobności finansowej gminy miasta i komodata 2022-2031. To z wysoka Rady zaproszy wyjechany. To jest przeciw, proszę proszę. 12 cal. 4 cal.

Rzut masa powiedla jednogłości, przystanie po nas rady. I przechodzimy do czwartego punktu, dokonanie zmian w drobności finansowej gminy miasta na 2022 rok. Dzisiaj tutaj też pytania się wyczekały. I kto z wysokiej Rady jest za projektem sprawiany zmian w drobności 2021 rok? To jest przeciw, przyzwyczajamy. Radził nam problem techniczny. Teraz podrabiam rolę w głos. Z wiedzą, że opłaca kwasa, jednolości przestanie ponad. Przechodzimy do punktu 5 i na sprawy. Proszę bardzo panie prof. Dzień dobry bardzo. Państwu dla nieznowośnie przy powstanie z mojej propozycji i dwie takie sprawy formalne. Pierwsze to zapraszam państwa na dożytki, gminne, które odbędą się w najbliższą niedzielę, to jest jeszcze w następnym czasie, to jest przemarsz polodów i powstawa część dożytkowa na stadionie.

W sobotę zapraszam o godzinie na rajd rowerowym do wiatraka, o godzinie 10 start sprzed urzędu i różne atrakcje łącznie z możliwością wygrania plaków, którzy w tym rajdu kończą rowerów przy wiatraku. Różne też nam atrakcje łącznie zespołem, jestem pewnym zespołu bez grosza w bodajżowicach. Panie prof. I druga informacja też informuje państwa, że może się zdarzyć w najbliższym czasie ponownie się spotkanie na sesji nadzwyczajnej, a powód taki, że słyszeliście w rejestrach mamy dodatek biedlowych, którego wnioski ruszyły, jeżeli chodzi o składanie bodajżeftor, który odniosł się do dnia wczorajszego, w związku z tym jest duży ruch, te wnioski przekazaliśmy do naszego środka pomocy społecznej, tamte wnioski trzeba składać, to są bardzo duże pieniądze, powiem tylko, możecie sobie obliczyć, że jeżeli np.

mamy 2 tysiące gospodarstw, 2 tysiące rodzin, te 2 tysiące złoży, razy 3 tysiące na gospodarstwo, to jest około, też tak myślałem, 600 tysięcy, a śródna tysiąca, to już 6 milionów. Ile mnie pan kierownikowi przekazałem zakres tego obowiązku, to pan kierownik, dla tego są 2 procesy gospody, koszty manipulacyjne, ale pan kierownik od razu się martwi i to też będzie decydowało, co zbierze o tym zwołaniu nad wieczorem.

Siema, Dzień Dobra, a to zgodnie z ustawą, ma miesiąc od chwili złożenia wniosku na tym płatę tych świadczeń, co będzie, jak nie będzie tych pieniędzy, bo jak było tam 40 tysięcy, to można jeszcze rentualnie, bo było by z naszego rządu to pożyczyć, ale jak to już jest tam więcej pieniądów, to proszę sobie to przeliczyć razem, tam pomoc w skali kraju, to są potężne pieniądze. I na dzień dzisiejszym nie wiemy, w jakim formie te pieniążki przekaże nam wojewoda.

Jeżeli będzie to potrzeba zwoła nad wieczorem, kwestia właśnie sesji, no to w najbliższym czasie się spotkamy, bo myślę, że też w najbliższym czasie będzie granema, opóźnali jakaś 1, 2 transzer na ten temat, chyba, że te pieniądze będą tak przeprowadzone, że ja bym temu sam, jako urnic, że miałem ustawię upoważnić, bo tutaj państwo mi dali żadarbowie do naszego budżetu włączyć. Także to jest tyle, jeżeli chodzi o najbliższy czas, tak to zapraszam, jeżeli państwo zastanawiajcie o budżet, na sobotę na niedzielę. Czy jeszcze jakieś pytania, która była pana dowieścia, albo zwanicznie? Przechodzi do budownictwa 6, w powozycie panie siłorządka URA, dziękuję bardzo. .


S K R Y B O T

Transkrypcje

Skrybot. 2023, Transkrypcje video z YouTube

Informujemy, że odwiedzając lub korzystając z naszego serwisu, wyrażasz zgodę aby nasz serwis lub serwisy naszych partnerów używały plików cookies do przechowywania informacji w celu dostarczenie lepszych, szybszych i bezpieczniejszych usług oraz w celach marketingowych.