SkryBot
przewijanie
przewijanie

Nowość w ofercie Skrybota – rozpoznawanie mowy z użyciem protokołu HTTP.

Mamy przyjemność zaprezentować nowy produkt o nazwie WebSkryBot. Jest to serwerowa wersja dekodera mowy, działająca w systemach operacyjnych Linux/Unix oraz Windows. Dostęp do serwera rozpoznającego mowę odbywa się za pomocą protkołu HTTP, online, pozwalając na dodanie funkcjonalności rozpoznawania mowy do własnych aplikacji bez potrzeby uruchamiania dekodera mowy na platformie klienckiej. Powyższe oprogramowanie może mieć zastosowanie w aplikacjach mobilnych, przeglądarkowych, pisanych w dowolnych językach programowania obsługujących komunikację w oparciu o gniazdka.

Cechy nowej technologii to:

  • prosty protokół komunikacji oparty o sesje i protokół HTTP,
  • wyniki dekodowania wysyłane w zwrotnym XMLu z dokładnymi znacznikami czasowymi zdekodowanych słów oraz podanym poziomem ufności,
  • serwer dekodowania mowy działa wielowątkowo, dzieląc jeden model akustyczny i językowy pomiędzy wszystkie wątki,
  • sesje dekodowania są archiwizowane i można mieć do nich podgląd z poziomu przeglądarki internetowej,
  • komunikacja z serwerem jest oparta o gniazdka i nie ma większych ograniczeń dotyczących języka programowania, w jakich jest pisana aplikacja kliencka.
  • Na zamówienie przygotowujemy indywidualne korpusy językowe obejmujące rozpoznawanie wybranych fraz i słów.

Jeżeli chcesz zaimplementować rozpoznawanie mowy w swoim produkcie, skontaktuj się z nami, aby otrzymać kod źródłowy programu klienckiego, który demonstruje jak łączyć się z naszymi serwerami mowy. Dzięki temu sprawdzisz jak wykorzystać tę technologię hostując dekodowanie u nas, bądź na Twoich serwerach.

 

SkryBot.pl prezentuje pierwszą odsłonę prototypowego portalu www.SkryBot.tv do wyszukiwania informacji tekstowej w plikach audio oraz video. Jest to unikalny na skalę światową projekt, mający swój jedyny odpowiednik w niedawno przedstawionym przez Google projekcie Gaudi.
Polska firma pokazała, że potrafi dorównywać w rozwiązaniach technologicznych największemu potentatowi informatycznemu w dziedzinie wyszukiwania.

Projekt ten jest na razie zalążkiem znacznie większego przedsięwzięcia, którego celem będzie nie tylko automatyczne tworzenie napisów do szeregu sekwencji wideo dostępnych na portalach społecznościowych oraz wiadomościach radiowo telewizyjnych w kooperacji z nadawcami, SkryBot.tv będzie rozszerzany o dalsze funkcjonalności i nowe moduły dla większości języków europejskich.

Przedsięwzięcie to zostało całkowicie sfinansowane przez polską firmę www.SkryBot.pl bez inwestycji z zewnątrz, udowadniając,  że nowoczesne technologie nie zawsze wymagają milionowych inwestycji. Mogą one być rozwijane również przez mniejsze zespoły ekspertów i pasjonatów w danej dziedzinie.

SkryBot.tv to rozwiązanie:

  1. Unikatowe, (Google w YouTube ma podobne rozwiązanie w angielskiej językowej).
  2. Udostępniające treści audio osobom niesłyszącym w postaci tekstu.
  3. Pozwalające łatwo wyszukiwać materiały multimedialne tekstem.
  4. Kompatybilne z wieloma formatami napisów filmowych: divx, srt, sub, oraz używanymi na YouTube

Zapraszamy po więcej informacji do SkryBot.tv .

Interesuje Cię rozpoznawanie mowy? Zaprenumeruj informator SkryBot wpisując swój adres mailowy:
Poufność
Adresy mailowe wpisane z użyciem tego formularza będą wykorzystywane wyłącznie do okresowego udzielania informacji na temat rozwoju oprogramowania skryBot - rozpoznawanie i dekodowanie mowy po polsku.